Sverige har fått många nya flugarter

En puckelfluga i släktet Megaselia som plötsligt har fått 47 nya arter.  Bild: Sibylle ­Häggqvist, Naturhistoriska ­riksmuseet

En puckelfluga i släktet Megaselia som plötsligt har fått 47 nya arter. Bild: Sibylle ­Häggqvist, Naturhistoriska ­riksmuseet

Ända sedan Linnés dagar har Sveriges fauna och flora varit föremål för studier, så frågan är om det går att finna nya arter i vårt avlånga land? Jo, visst går det. Zoologen Sibylle Häggqvist vid Naturhistoriska riksmuseet presenterade i sin avhandling inte mindre än 47 för vetenskapen tidigare helt okända arter av puckelflugor. Det är en tämligen outforskad insektsgrupp trots att flugorna på intet sätt är ovanliga. De påträffas ofta vid komposter, svampar och i det översta, organiska lagret på marken.

Märkligt nog är dessa små livs förehavanden och leverne okänt. Sibylle studerade släktet Megaselia som är ett av djurvärldens mest artrika. Genom att noggrant i detalj undersöka hur individerna såg ut och kombinera det med analyser av deras arvsmassa kunde hon klargöra hur de olika arterna är släkt med varandra.

Hon gjorde även en vetenskaplig uppskattning av hur många insektsarter som fortfarande väntar på upptäckt i Sverige. Siffran hon fick fram var 5 000 och av dessa är cirka 700 just puckelflugor.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter