Sverige har varit granne med Amazonas

Att världskartan inte alltid sett ut som den gör idag är ingen nyhet. Men att Sverige en gång varit granne med Amazonas är en ny upptäckt.

Enligt nya forskningsrön från Naturhistoriska riksmuseet, var Amazonasområdet, Västafrika och nordöstra Europa en enda kontinent och förblev så under minst en miljard år, med början för 1,8 miljarder år sedan.

Med hjälp av geologiska kartor har forskarna kunnat följa berggrundernas ålder från en kontinent till en annan och på så sätt pusslat ihop en karta. Resultaten av studien är viktiga för att kunna kartlägga kontinenternas utveckling och hur de suttit ihop då exempelvis malm bildades. Studien kan underlätta då man söker efter nya malmförekomster.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter