Sydafrikansk släkting yngre än vi trott

Skelettet efter en man, kallad Neo som betyder gåva på det lokala ­språket, är ett av de mest ­välbevarade som hittills hittats av en förmänniska, mer komplett än exempelvis den berömda och nästan tre miljoner år äldre Lucy. På bilden syns Neos skalle.  Bild: Wits University/John Hawks

Skelettet efter en man, kallad Neo som betyder gåva på det lokala ­språket, är ett av de mest ­välbevarade som hittills hittats av en förmänniska, mer komplett än exempelvis den berömda och nästan tre miljoner år äldre Lucy. På bilden syns Neos skalle. Bild: Wits University/John Hawks

Upptäckten i Rising Star-grottan i Sydafrika av ett stort antal skelett­delar från en tidigare helt okänd människosläkting var en av 2015 års största vetenskapliga nyheter. Arten fick namnet Homo naledi och visade upp en blandning av både ålderdomliga drag och egenskaper som förknippas med moderna människor (Homo sapiens). Märkligast av allt var att kropparna tycktes ha förts in i den mycket smala och otillgängliga grottan av artfränder, kanske vid någon form av begravningsritual. Detta skulle i så fall tyda på att en människo­art, vars hjärna bara var en tredjedel så stor som vår, hade förmågan att utöva kulturella handlingar.

Först nu har fynden kunnat ­åldersbestämmas och resultaten väcker också uppseende. De primitiva dragen­ har talat för att benresterna skulle kunna vara bortåt två miljoner år gamla – men så är det inte. Noggranna dateringar visar istället att kvarlevorna i grottan bara är 335 000 till 236 000 år gamla. Det betyder att Homo naledi kan ha levt samtidigt som de första Homo sapiens dök upp. Men det innebär också att det inte längre är någon självklarhet att verktyg från den här tiden per automatik kan kopplas till Homo sapiensHomo naledi eller någon ännu inte påträffad utdöd släkting kan likaväl ha varit upphovsmannen till dem.

Samtidigt som dateringarna tillkännagavs avslöjades också att ytterligare en kammare djupare in och 100 meter från den första i grottsystemet hittats. Även den är mycket otillgänglig och gömde resterna av åtminstone tre Homo naledi-individer. En av dessa är ett av de absolut mest kompletta skelett som återfunnits av en förmänniska. Totalt har nu bendelar från minst 18 naledi grävts fram vilket betyder att av släktingarna i vårt stamträd är det endast neandertalare som är bättre representerade när det kommer till fossila lämningar.

Fakta: 
Rising Star
En översiktsskiss över Rising Star-grottsystemet med de två fyndplatserna utmärkta. Bergers box är passagen där Lee Berger fastnade, Superman's crawl är den 25 centimeter stora passagen som gör att Dinaledikammaren bara kan nås av smala personer. Bild: Marina Elliott/Wits University

En översiktsskiss över Rising Star-grottsystemet med de två fyndplatserna utmärkta. Bergers box är passagen där Lee Berger fastnade, Superman's crawl är den 25 centimeter stora passagen som gör att Dinaledikammaren bara kan nås av smala personer. Bild: Marina Elliott/Wits University

Cirka fem mil nordväst om Johannesburg breder grottsystemet Rising Star ut sig. För att ta sig in i Dinaledi-kammaren där de första fynden gjordes krävs en mycket finlemmad person helt utan anlag för klaustrofobi. Den smalaste passagen är bara 18 centimeter bred. I kammaren påträffades lite drygt 1 500 benbitar från åtminstone 15 individer.
Den nyfunna Lesedi-kammaren är bara aningen lättare att nå då smalaste passagen är 25 centimeter bred. Men den är inte för alla. Forskningsledaren Lee Berger fastnade själv i tunneln och kom inte loss förrän han efter en timme lyckats dras ut med hjälp av rep fästade i handlederna.
Över 130 benrester från tre individer har hittills påträffats i Lesedi-kammaren.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter