Taisun - gigantisk lyftkran i Kina

Marina konstruktioner, till exempel oljeborrplattformar, är stora och tunga saker. Och då krävs jättelika lyftkranar när de monteras.
Störst i världen just nu anses den kinesiska kranen Taisun vara. Med en lyftkraft på dryga 20 000 ton kan den i teorin lyfta ett medelstort lastfartyg. Men i första hand är jättekranen konstruerad för byggen av just oljeborrplattformar.

Skeppsvarvet Yantai Raffles ligger i kuststaden Yantai­ med över sex miljoner invånare i den kinesiska provinsen Shandong och grundades 1994 av Brian Chang. Varvet finns vid Bohaibukten­ i Gula havet, och området svarar för närmare 80 procent av den globala skeppsbyggnationen. Yantai Raffles är i första hand specialiserat på teknik för offshoreverksamhet, som till exempel vad man internationellt kallar semisubmersibla enheter – på vanligt språk flyttbara oljeplattformar och specialkonstruerade fartyg för borrning.
Att borra efter olja på djup av runt 120 meter eller mer kräver i allmänhet att operationen genomförs från någon slags flytande farkost eftersom det visat sig svårt att ställa konstruktioner på botten vid sådana djup.
På 1950-talet borrade man från fartyg, men dessa var för känsliga för vågrörelser och fungerade dåligt. En så kallad semisubmersibel enhet som till exempel en oljeplattform får stabilitet från pontoner under ytan och blir tillräckligt stadig för att man ska kunna lägga däcket så högt att vågorna inte når upp. Oftast innebär det att däcket ligger 30-40 meter över havsytan.
Tidigare byggde man oftast plattformar nerifrån och upp i moduler om 1 000 till 2 000 ton, vilket innebar­ att det mesta av installationsarbetena­ måste göras ombord med allt vad detta­ innebar av obekvämlighet, risker­ och betydligt många fler arbetstimmar.
Konstruktionen av gigantiska kranen Taisun innebar att de nedre och övre delarna av plattformen eller fartyget kunde tillverkas parallellt, på marken och på avsevärt kortare tid med mindre risker. När de stora modulerna väl byggts klart lyftes de på plats. Men för detta moment krävdes det förstås en alldeles extraordinär lyftkran – och en sådan är Taisun.

Betryggande marginaler

Rekordlyftet. En vatten­fylld pråm med en vikt på dryga 20 000 ton är det tyngsta som Taisun lyft. Förmodligen klarar den mer än så, men hittills har ingen testat. Bild: Haakman

Rekordlyftet. En vatten­fylld pråm med en vikt på dryga 20 000 ton är det tyngsta som Taisun lyft. Förmodligen klarar den mer än så, men hittills har ingen testat. Bild: Haakman

Utvecklingen går snabbt inom detta område och under åren har allt större kranar byggts. I skrivande stund är Taisun världens största, starkaste och mest imponerande lyftkran. Och med någorlunda betryggande marginaler.
Den har gjort de tre tyngsta lyft som någonsin utförts av en kran, ett på 20 133 ton, ett på 17 100 ton och ett på 14 000 ton.
Lyftet på 20 133 ton utfördes den 18 april 2008 och förlänade en plats i Guinness Rekordbok. Taisun lyfte den gången en pråm fylld med vatten. Kranen har emellertid fått fler utmärkelser än så och vann vid OTC-mötet 2008 det meriterande Spotlight on New Technology-priset för framsteg för säkerhet, fart och effektivitet vid konstruktion av produktionsenheter för offshoreverksamhet. För att få belöningen måste konstruktionen uppfylla vissa specifika kriterier – inte vara äldre än två år, inte stå i strid med redan sökta eller antagna patent, tekniken måste vara prövad i full skala eller med en helt igenom pålitlig prototyp, den måste ha ett brett användningsområde för industrin och den måste ha tydliga fördelar gentemot redan existerande och i bruk varande teknik. Dessa kriterier uppfyllde Taisun.
Samma år belönades kranen även med Woelfel Best Mechanicl Enginee­ring Achivement, som utdelas­ av American Society of Mechanical Engineers som uppmärksammar ny teknik.

Unik konstruktion

Taisun med överdelen till oljeborrplattformen COSL Pioneer. Ett lyft på 14 000 ton.

Taisun med överdelen till oljeborrplattformen COSL Pioneer. Ett lyft på 14 000 ton.

Taisun är 133 meter hög med ett spann på 120 meter. Hur mycket den kan lyfta vet man inte, men 20 133 ton har som sagt testats med gott resultat­.
Den maximala lyfthöjden är 80 meter­. För att koppla det som ska lyftas­ till kranen finns sammanlagt 50 kilometer vajer.
2008 lyfte Taisun däcket ombord på COSL Pioneer, den första oljeriggen tillverkad i Kina.
Följande år gjordes samma sak med offshoreföretaget Saipems nya jätte Scarabeo 9.
Taisun har på många sätt revolutionerat byggandet av oljeplattformar och kallas lite skämtsamt ”the Rig-a-Month-Monster” (en rigg i månaden-monstret).
Det är inte bara storleken och lyftförmågan som är unik med Taisun, utan också den konstruktion med många lyftpunkter som sprider belastningen och på så sätt minimerar spänningarna både i kranen och det som ska lyftas.
Taisun står över en 380 meter lång och 120 meter bred torrdocka. När konstruktionen är klar fylls dockan med vatten och oljeplattformen, eller­ vad det nu är som byggts, kan bogseras­ ut.

Fakta: 
TAISUN
Höjd: 133 meter Bredd: 120 meter. Max lyfthöjd: 80 meter Vajrar: totalt 50 kilometer

Höjd: 133 meter Bredd: 120 meter. Max lyfthöjd: 80 meter Vajrar: totalt 50 kilometer

Material från
Allt om Vetenskap nr 6 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter