Tankestyrda robotarmar går framåt

Med hjälp av robotarmar, som tack vare inplanterade elektroder styrs av hjärnan, har nu förlamade patienter på egen hand kunnat lyfta en kaffekopp till munnen. Men fortfarande är tekniken i sin linda.

Med hjälp av robotarmar, som tack vare inplanterade elektroder styrs av hjärnan, har nu förlamade patienter på egen hand kunnat lyfta en kaffekopp till munnen. Men fortfarande är tekniken i sin linda.

Redan för några år sedan visade forskargruppen under John Donoghue vid det amerikanska Brown-universitetet hur en totalförlamad man kunde röra en pekare på en datorskärm med hjälp av signaler från hjärnan, alltså via sina tankar.

Nu har man gått vidare och presenterat två patienter med inplanterade elektroder som lärt sig att styra mekaniska armar med signaler från hjärnan. Det betyder att man utvecklat tekniken från att styra apparater i två dimensioner till tre.

Patienter som varit förlamade i armar och ben i flera år har lärt sig att till exempel greppa en kaffekopp och föra den till munnen. Men fortfarande är rörelserna osäkra och man lyckas inte alltid få armen att gå dit man vill.

En utmaning i den här forskningen är att översätta signalerna från hjärnans motoriska centrum till verkliga rörelser.

Det handlar om mycket komplicerad signaler, och arbetet bakom det här utförs i samarbete mellan hjärnforskare, robottekniker och dator­experter.

Direktkopplingen till hjärnan sker med hjälp av liten kontakt med etthundra hårfina elektroder som placeras i hjärnans motorcentrum.

Än så länge sker signal­överföringen med kabel, men målet är att kunna göra det trådlöst och att få en bättre avkodning av hjärnans signaler, så att rörelserna blir mer exakta.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6 - 2012

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter