Tät skog – tillflyktsort för köldälskande växter

Skuggande trädkronor blir allt viktigare för den biologiska mångfalden i ett varmare klimat.

Skuggande trädkronor blir allt viktigare för den biologiska mångfalden i ett varmare klimat.

Den globala uppvärmningen leder till att växtzonerna förskjuts. Klimatförändringarna gör att undervegetationen i europeisk och nordamerikansk lövskog håller på att förändras. De arter som klarar av ett varmt klimat breder ut sig på bekostnad av de köldanpassade, visar en stor internationell studie där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet deltagit.
Forskarna slår fast att betydande artförskjutningar skett i undervegetationen under de senaste årtiondena. I skogar som blivit tätare under perioden är trenden däremot inte alls lika tydlig. Troligen beror det på att trädkronorna skuggar och svalkar. Dessa täta och skuggiga skogar skulle kunna fungera som tillflyktsorter för de växter som inte trivs när temperaturerna stiger. Forskarna anser därför att naturvården i Sverige bor lägga krut på att se till att täta skogar gynnas till förmån för den biologiska mångfalden när klimatet blir varmare.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2014

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter