Teknisk utveckling och människans avveckling

Om några år, 15 eller 30 kanske, kommer de flesta bilar vi ser på vägarna att sköta sin framfart utan någon förares störande inblandning. Det kommer inte att ske plötsligt, utan steg för steg där bilar kommer att klara av alltmer på egen hand. Och vi är redan på god väg.

Bilar som kan fickparkera har funnits i många år, likaså bilar som kan anpassa farten och avståndet till bilen framför på motorvägen. Alla större bilfabrikanter och andra högteknologiska företag som Google (och snart Apple, säger rykten) har redan bilar som ska klara sig helt på egen hand igång. I Sverige finns nu ett lagförslag om hur ansvar och annat kring förarlösa bilar ska fungera. Nästa år ska lagen börja gälla, är tanken.

Människolika robotar utvecklas också snabbt och det är bara en tidsfråga hur länge det dröjer innan ditt hem ser ut som en science fiction-film. När det gäller datorer har kritiker i många år hävdat att vi är på väg mot vägs ände och att utvecklingen kommer att stanna av eftersom kretsarna inte kan göras så mycket mindre. Hittills har dock nya tekniska lösningar hållit igång utvecklingen och många nya idéer finns. Kvantdatorer och biologiska datorer kan bli nästa jättesprång.

Det är inte bara vår omgivning som håller på att förändras – människan själv kommer att utvecklas på helt nya sätt. Det experimenteras till exempel alltmer framgångsrikt med att koppla elektronik till nerver. Döva kan redan nu få hörsel med hjälp av cochleaimplantat. Snart kanske blinda kan få syn och seende få supersyn, förlamade gå, saknade kroppsdelar ersättas med starkare, nya slags ­sinnen komplettera våra redan  medfödda, vår hjärnkapacitet f­örstärkas, vårt minne förbättras ... och så vidare. Och människan kommer inte att vara sig lik.

Lassse Zernell, chefredaktör

Lassse Zernell, chefredaktör

Men det är bara början. Mycket som liknar ­science fiction ligger så nära i framtiden att många av de människor som lever nu kommer att få uppleva det. Utvecklingen lär dock inte stanna av när vi kan skicka en robot att handla och bilen att hämta ungarna på dagis. Den kommer att fortsätta långt bortom detta.

En värld med förarlösa bilar, humanoida robotar, cyborger och en del annat kan vi föreställa oss. Inte så att vi kan förutsäga framtiden och veta exakt hur det kommer att te sig, men vi kan i alla fall skapa oss en bild av den. Men någonstans tar vår föreställningsförmåga slut och vi kan inte ens tänka oss hur en framtida värld kommer att se ut. ”En tillräckligt avancerad teknologi går inte att skilja från magi” sa en gång science fiction-författaren Arthur C Clark.

Det är fullt möjligt att de kommande 20 eller 200 årens tekniska utveckling kommer att överträffa de gångna 50 000 årens. Vi kanske skulle vara mer vilse i 2116 än en neandertalare i en japansk arkadspelshall 2016. 

En annan science fiction-författare, ­Vernor Vinge, myntade uttrycket teknologisk singularitet för den punkt där vår föreställningsförmåga tar slut eftersom vi tappat greppet om de tekniska framstegen. Vinges singularitet inträffar när det inte längre är vi människor som står för utvecklingen, utan när intelligenta maskiner gör det. Då kommer allt att gå snabbt. Och vad maskiner kan hitta på har vi ingen aning om.
­Vernor Vinge själv tror att detta kommer att ­inträffa senast 2030.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter