Telefonens uppfinnare?

Vem uppfann telefonen?

Två olika amerikanska uppfinnare tog oberoende av varandra under 1870-talet fram en telefon som kunde skicka ljud elektroniskt. De två uppfinnarna, Elisha Gray och Alexander Graham Bell, lämnade in sina patentansökningar med bara några timmars mellan­rum, men Bell var först och vann även den rättsstrid som följde om vem som skulle få rättigheterna till uppfinningen. Alexander Graham Bell anses därför vara telefonens uppfinnare. Bells telefon var en vidareutveckling av telegrafen och kom till under hans försök att konstruera en förbättrad telegraf, som kunde skicka flera meddelanden samtidigt i samma telegraftråd. Tillsammans med sin medhjälpare Thomas Watson upptäckte han att även ljud kunde skickas elektroniskt genom en ledning. Den 14 februari 1876 lämnade han in sin patentansökan på en prototyp till telefonen. Prototypen funge­rade genom att ljud fick ett membran och en magnet att vibrera. Magneten inducerade därigenom en varierande ström i en spole och denna elektriska signal kunde sedan skickas till en annan likadan apparat som enligt samma princip omvandlade den elektriska signalen tillbaka till ljud.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter