Tempelmur funnen

Den kontroversiella israeliska arkeologen Eilat Mazar har i de äldsta delarna av Jerusalem frilagt en 3 000 år gammal mur som hon menar härrör från kung Salomons tempel och verifierar de bibliska texterna. Templet förstördes första gången av babylonierna, återuppbyggdes, renoverades av kung Herodes för 2 000 år sedan och förstördes en andra gång av romarna år 70 e.Kr. Med sin upptäckt vill Mazar även göra gällande att Jerusalem vid denna tid var centrum i ett starkt kungadöme med teknisk och politisk potential.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 - 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter