Tio saker du inte visste om återvinning

1.
Omkring hälften av allt stål som produceras kommer från återvunnet järnskrot, vilket gör stål till världens mest återvunna material.

2.
Om alla invånare i Sverige gav sina kapsyler till återvinningscentralerna, skulle materialet räcka till drygt 2 000 nya personbilar varje år.

3.
Pappersfibern tål att återvinnas upp till sju gånger. Trots att allt insamlat returpapper återanvänds idag, importerar Sverige returpapper för att kunna tillgodose behovet av papper.

4.

Aluminium kan återvändas hur många gånger som helst.

Aluminium kan återvändas hur många gånger som helst.

När man återvinner aluminium används endast fem procent av den energi som förbrukas vid nytillverkning. Vid åter­vinning av stål förbrukas endast 25 procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Vid återvinning av glas spar man 20 procent jämfört med nytillverkning.
 

5.
Sverige tillhör de länder i världen som är bäst på att återvinna. Varje år återvinns 750 000 – 800 000 ton förpackningar varje år i Sverige. Nio av tio invånare hjälper till med att återvinna förpackningar och var tredje förpackning på butikshyllorna är tillverkad av återvunnet material.

6.
Cirka 52 kilo tidningar per invånare återvinns i Sverige varje år. Det är 459 000 ton tidningar. Det innebär att fyra av fem tidningar återvinns.

7.

Om man radar upp alla glasförpackningar som lämnas in till återvinning i Sverige­ under ett års tid, når de ett varv runt jorden.

Om man radar upp alla glasförpackningar som lämnas in till återvinning i Sverige­ under ett års tid, når de ett varv runt jorden.

Om man radar upp alla glasförpackningar som lämnas in till återvinning i Sverige­ under ett års tid, når de ett varv runt jorden.
 

8.
Ett kilo plastförpackningar har lika stort energi­innehåll som ett kilo olja. Man minskar även koldioxidutsläppet med två kilo per ett kilo återvunnen plast, jämfört med nytillverkning.

9. 
Även värme kan återvinnas. Överflödig värme från till exempel industrier återvinns och blir till fjärrvärme. Även tjär­asfalt och förorenad jord kan renas och återanvändas vid väg- och husbyggen.

10.
Stål, glas och aluminium är tacksamt att återvinna, då materialet kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

 

 

 

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter