Tio saker du inte visste om eld

1. Det kan bara brinna om tre element finns närvarande – värme, ett reaktivt ämne (syre i alla vardagliga sammanhang) och bränsle, alltså något som kan brinna. Ta bort ett av dessa tre element och elden slocknar.

2. Det är sällan själva elden som dödar i eldsvådor – röken är den riktiga livsfaran. En brandvarnare som känner av rök är därför en bra investering som kan rädda liv.

3. Det finns ingenting som är eldsäkert. Allt brinner bara det blir tillräckligt varmt.

4. En erfaren brandman kan se vad det är som brinner genom att titta på lågans färg. Även ljudet kan tala om vilket ämne det är som brinner..

5. Man brukar skilja på eld och brand. Eld är det som man kan kontrollera­ medan brand är okontrollerad eld. Åska är den vanligaste­ brandorsaken i Sverige. Varje år orsakar blixtnedslag cirka 15 000 bränder runt om i landet.

6. Ju blåare en eldslåga är, desto varmare är den. Ju mer gulvit lågan är – desto kallare. Men det beror också på vilket ämne det är som brinner. En låga med en svag antydan av grönt kan betyda att asbest finns i det material som brinner. (Men det finns också andra ämnen som färgar elden grön.)

7. Bränder indelas i olika grupper, beroende på vad som brinner. A-bränder är till exempel trä och kol som brinner. B-bränder har bränsle som bensin och lösningsmedel. C- bränder brinner med gasformiga bränslen. D-bränder är brännbara metaller. F-bränder är fetter, bland annat matolja som mer eller mindre exploderar om man försöker släcka branden med vatten.

8. Att vara sjukligt rädd för eld kallas pyrofobi.

9. Vissa arkeologiska fynd tyder på att människan använt kontrollerad eld i 790 000 år. Andra fynd tyder på att människor redan för en miljon år sedan använde eld.

10. En bensintank är mer brandfarlig om den är halvfull eller tom eftersom­ bensinångorna är väldigt lättantändliga.

Material från
Allt om Vetenskap nr 11 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter