Tio saker du inte visste om Loch Ness

Visst finns Nessie – som konstverk. Bild: IBL

Visst finns Nessie – som konstverk. Bild: IBL

1.
Uppe på skotska höglandet finner vi den 36 kilometer långa och 2,7 kilometer breda sjön Loch Ness. Dess vattenyta ligger 16 meter över havsnivån.

2.
Loch Ness är Storbritanniens näst djupaste sjö med ett maxdjup på 227 meter. Sett till volym är den däremot störst på de brittiska öarna med sina 7,5 kubikkilometer. Allt vatten som finns i Englands och Wales sjöar skulle få plats i den.

3.
Sjön är rik på torv som förs dit av de vattendrag som har sitt utlopp här. Torven grumlar sjön och gör sikten mycket dålig.

4.
Sjön ligger mitt i en förkastning, Great Glen Fault, som sträcker sig tvärs över hela Skottland. Förkastningen bildades i samband med att kontinenterna Laurentia (nuvarande Nordamerika) och Baltika (med den Skandinaviska halvön, Finland, Baltikum och den europeiska delen av Ryssland) kolliderade med varandra för 490–390 miljoner år sedan. Kollisionen ledde även till att den en gång så mäktiga bergskedjan Kaledoniderna, däribland den skandinaviska bergskedjan, uppstod.

5.
Under den senaste istiden, som slutade för omkring 10 000 år sedan, var Great Glen Fault täckt av en stor glaciär som karvade ut flera sjöar, däribland Loch Ness.

6.
Urquhart Castle är den mest berömda och fotograferade byggnaden vid sjön. Det som finns kvar idag byggdes mellan 1200- och 1500-talen. Slottet hade en viktig strategisk roll i de skotska frihetskrigen under 1300-talet. David II av Skottland var den ende kung som någonsin bott här – visserligen bara över sommaren 1342.

7.
Mest känd är Loch Ness för sitt påstådda sjöodjur Nessie. Den äldsta kända noteringen om otäcka varelser i sjön härrör från berättelser om missionären Columba som på 500-talet påstås ha stött på odjuret. Den nutida fascinationen för Nessie startade med en artikel i The Inverness Courier 1933. Trots intensivt sökande har ingen kunnat presentera bevis på Nessies existens. 

Åtskilliga och många mycket påkostade försök har gjorts för att hitta Nessie. 1987 genomsöktes hela sjön i en jätteoperation. Bild: Photographers International

Åtskilliga och många mycket påkostade försök har gjorts för att hitta Nessie. 1987 genomsöktes hela sjön i en jätteoperation. Bild: Photographers International

8.
 Loch Ness är ingen badsjö – medeltemperaturen i sjön är 5,5 grader, på sommaren 13,5 grader.

9.
Ordet loch är gaeliska och betyder sjö.

10.
Loch Ness är en del av den Kaledoniska kanalen som förbinder Nordsjön med ­Atlanten väster om Skottland. Konstruktören till kanalen, den skotske ingenjören Thomas Telford, ledde och genomförde för övrigt även projekteringen av Göta kanal i Sverige.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter