Tio saker du inte visste om pollen

Pollen kan som bekant misstas för smittoämnen av kroppen och framkalla allergiska reaktioner. Bild: SPL

Pollen kan som bekant misstas för smittoämnen av kroppen och framkalla allergiska reaktioner. Bild: SPL

1. 
Läran om pollen och sporer heter palynologi.

2.
I pollenkorn finns blom- och barrväxters hanliga könsceller. Dessa måste föras till blommans pistill för att befruktning ska kunna ske. Hos vissa arter kan en växt ­pollinera sig själv, medan många andra måste korsas med en annan individ.

De flesta växter sprider sin pollen med hjälp av insekter, fåglar, fladdermöss och andra djur. Men många förlitar sig på vinden istället – genom att sprida enorma mängder pollen så är det alltid några korn som når fram.
 
Björken är en av många växter som förlitar sig på vinden och släpper ifrån sig enorma ­mängder pollen. Bild: SPL

Björken är en av många växter som förlitar sig på vinden och släpper ifrån sig enorma ­mängder pollen. Bild: SPL

3.
Vid brottsutredningar kan det löna sig att studera pollen. Om det till exempel på ett mordoffer påträffas pollen som inte finns naturligt på platsen och som hamnat på kroppen efter att personen bragts om livet tyder det på att mordet skett någon annanstans och att kroppen sedan flyttats. Pollenförekomsten kan också säga något om under vilken tidsperiod personen dött.
 
4.
Pollen kan avslöja forntida växtlighet och klimat. Forskare studerar jordprover för att hitta gammalt­ ­pollen, och genom att artbestämma dessa kan de se vilka växter som fanns under en viss period, vilket också kan säga något om klimatet. Däremot går det inte att avslöja exakt hur många träd av varje art som växte i en skog eftersom olika växter släpper ifrån sig olika stora mängder pollen.
 
5.
Pollen kan också vara människoföda. Så kallat bibröd, bins insamlade pollen som de packat i små kulor, kan skördas ur bikupor. Bibröd påstås innehålla en hel del olika vitaminer och näringsämnen och säljs ofta som hälsokost. Det är dock ingen föda för pollenallergiker.
 
6.
Så här års kämpar många mot rinnande näsor, kliande och röda ögon, trötthet och nysattacker. Pollenallergi, med andra ord. Ungefär var femte svensk beräknas vara drabbad, och andelen har ökat de senaste 20 åren – varför är inte helt klarlagt. Vanligast är björk- och gräspollenallergi. Båda är exempel på vindburen pollen som produceras i gigantiska mängder. Ett enda björkhänge kan ge ifrån sig 5-10 ­miljoner pollen.
 
Bin är en av de viktigaste pollinerarna för många växter. Bild: IBL

Bin är en av de viktigaste pollinerarna för många växter. Bild: IBL

 
7.
Bin är beroende av pollen eftersom ­pollen innehåller protein och blir prima mat åt larverna­ i kupan.
 
Ett 240 miljoner år gammalt pollenkorn.

Ett 240 miljoner år gammalt pollenkorn.

8.
Den som vill titta på pollen­korn bör ha ett mycket kraftigt mikroskop – det är mycket små objekt det rör sig om: 0,03 millimeter i diameter är en tämligen normal storlek. Förgätmigejpollen tillhör de minsta och är bara 0,006 millimeter stora.
 
9.
De äldsta fossila pollen som påträffats har daterats till att vara runt 240 miljoner år gamla och härrör från början av den geologiska tidsperioden trias. Hur växterna, som slog rot i vad som idag är Schweiz och Barents hav, såg ut är okänt, men de tros vara direkta förfäder till de blommande växterna.
 
10.
Det finns flera sätt att lista sig till vilket spridningssätt ett pollen har. Är blomman färgrik och doftande och pollenkornet klibbigt eller kanske taggigt kan vi utgå från att det ska föras vidare med djur. Är blommorna däremot oansenliga och luktlösa, pollenmängden mycket riklig och kornen försedda med luftsäckar förlitar sig växten på vinden.
Material från
Allt om Vetenskap nr 5 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter