Tio saker du inte visste om Pompeji

Pompejis forum med Vesuvius i bakgrunden. Bild: IBL

Pompejis forum med Vesuvius i bakgrunden. Bild: IBL


1.
Pompeji begravdes år 79 e.Kr. i aska och lapilli (2–64 mm stora lavafragment) vid Vesuvius våldsamma utbrott. Det sägs ha skett den 24 augusti, men datumet rimmar illa med fynd som gjorts. Vinet och olika höstfrukter, som mognar senare än augusti, var skördade. Ett mynt med kejsar Titus på är daterat till hösten 79. 24 september, oktober eller november anses idag vara mer troliga datum för Pompejis förstörelse.

2.

Ett nästan 2 000 år gammalt förkolnat bröd. Bild: IBL

Ett nästan 2 000 år gammalt förkolnat bröd. Bild: IBL

År 62 e.Kr. skadades staden svårt av en jordbävning. Många byggnader rasade samman och vattenförsörjningssystemet havererade. Skalvet tros ha varit en förvarning från Vesuvius och följdes av fler under de 17 åren fram till vulkanutbrottet. Invånarantalet minskade då många människor övergav staden. Renoveringsarbeten pågick ännu vid stadens undergång år 79. Åtskilliga offentliga byggnader var fortfarande inte åtgärdade, däribland många av templen runt Pompejis Forum.

3.
Stadens amfiteater är Italiens äldsta kända amfiteater byggd i sten. Den uppfördes kort efter att romarna erövrat staden 89 f.Kr. År 59 e.Kr. skedde ett våldsamt upplopp på och runt arenan mellan pompejaner och tillresta supportrar från grannstaden Nuceria. Flera människor dog. Händelsen upprörde den romerska senaten så till den milda grad att gladiatorspel förbjöds i Pompeji för tio år framöver.

4.
 Husen, åtminstone de mer välbärgades, var rikt dekorerade med freskomålningar och mosaiker. Här finns bland annat landskapsmålningar, mytologiska bilder och erotisk konst. Avbildningar av fallosar är inte så mycket ett sexuellt motiv som en önskan om beskydd från det onda ögat och om välstånd. På Museo Archeologico Nazionale di Napoli finns ett särskilt galleri för den mer avklädda ­konsten, till vilket kvinnor och barn absolut inte fick tillträde förrän under sent 1900-tal.

5.
De första utgrävningarna av staden påbörjades 1748, och 1763 kunde staden identifieras tack vare en inskription. Napoleons syster Caroline som var drottning av Neapel, organiserade senare storskaliga utgrävningar av bland annat stadsmuren. I mitten av 1800-talet utvecklade utgrävningsledaren Guiseppe Fiorelli metoden att fylla hålrum efter förmultnade kroppar med gips. Han var också först ut att kartera utgrävningarna.

Mysteriefrisen, en av stadens mest omtalade väggmålningar. Bild: IBL

Mysteriefrisen, en av stadens mest omtalade väggmålningar. Bild: IBL

6.
Staden är rik på antik graffiti. Den finns överallt: i offentliga byggnader, privata hem, bordeller och gladiator­barackerna för att nämna några platser. 

7.
1784 besökte svenske kung Gustav III utgrävningarna i Pompeji. Han fick exklusivt tillstånd att tillverka en storskalig korkeksbarkmodell av det knappt 20 år tidigare utgrävda Isistemplet. Kopian finns än idag på Drottningholms slott. 

Ett av Vesuvius offer. Runt 1 100 döda människor har hittills hittats. Bild: IBL

Ett av Vesuvius offer. Runt 1 100 döda människor har hittills hittats. Bild: IBL

8.
Oskerna, ett folkslag som bebodde Kampanien, tros ha grundat Pompeji på 500-talet f.Kr. Namnet Pompeji kan härledas till det oskiska ordet för fem, eller till Herkules triumf i Kampanien – pompa.

9.
Ungefär en tredjedel av Pompeji är ännu inte utgrävt.

10.
Staden lever farligt även i modern tid. 1943 bombade de allierade Pompeji i tron att tyskarna gömde sig i ruinerna, 1980 orsakade en jordbävning stor skada på platsen och vädrets makter är ett ständigt hot mot de utgrävda husen.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter