Tio saker du inte visste om regnbågar

1.
En sekundär regnbåge, som är svagare än den primära, kan uppstå när ljuset speglas två gånger i vattendropparna. 

Ljuset delar upp sig i olika våglängder när det går genom en vattendroppe och sedan reflekteras mot droppens baksida, vilket gör att man kan se en regnbåge om man befinner sig mellan vattendropparna och ljuskällan.

Ljuset delar upp sig i olika våglängder när det går genom en vattendroppe och sedan reflekteras mot droppens baksida, vilket gör att man kan se en regnbåge om man befinner sig mellan vattendropparna och ljuskällan.

2.
Regnbågens färger är alltid desamma och kommer alltid i samma ordning. Om man tittar från den yttre bågen kommer först röd, sedan orange, gul, grön, blå, indigo och längst in violett. För att lättare komma ihåg i vilken ordning färgerna står i regn­bågen, tänk ROGGBIV. I en sekundär regnbåge syns färgerna i omvänd ordning.

 

3.
Alexanders band, ibland Alexanders mörka band, är den del av himlen som syns mellan den primära och den sekundära regnbågen. Den delen av himlen är alltid mörkare än den runtomkring.

Primär och sekundär regnbåge. Bild: Leonardo Weiss

Primär och sekundär regnbåge. Bild: Leonardo Weiss

 

4.
Enligt gammal folktro är det en dålig idé att peka mot regnbågen, för då skulle  fingret kunna ruttna. Sköt man mot den, så riskerade man att bli blind.

 

5.
En regnbåge uppstår när ljuset bryts och reflekteras i vattendroppar. Anledningen till att färgerna kommer i den ­ordningen de gör, är att färgerna har olika våglängd och bryts olika mycket. Rött har den längsta våglängden och violett den kortaste.

Från luften kan man se en cirkulär ­regnbåge. Bild: Steve Kaufman

Från luften kan man se en cirkulär ­regnbåge. Bild: Steve Kaufman

 

6.
René Descartes (1596-1650), en fransk filosof och vetenskapsman, var den förste som kom med en korrekt teori om hur en regnbåge uppstår.

Den brittiske naturvetaren Isaac Newton (1642-1727) var den som bevisade att vitt ljus består av alla färgerna i regnbågen.

 

7.
Ibland kan man se en reflekterande regnbåge som är en återspegling av den primära regnbågen. Den har då återspeglats från en spegelblank sjö. Den reflekterande regnbågen är svagare än den primära och har samma färgordning, vilket en sekundär regnbåge inte har.

Enligt ett gammalt ­talesätt finns en skatt vid regnbågens slut.  Bild: Wing-Chi Poon

Enligt ett gammalt ­talesätt finns en skatt vid regnbågens slut. Bild: Wing-Chi Poon

 

8.
En regnbåge upp­träder alltid på motsatt sida av himlen från solen sett och är teoretiskt en hel cirkel, men från ­marken ser man bara den övre delen. 

 

9.
Andra namn på regnbågen är bland annat himmelsbåge, vattenbåge, ringbåge och väderbåge.

 

10.
En regnbåge som inte är hel, som man bara ser vissa delar av, kallades förr surkäring. 

Material från
Allt om Vetenskap nr 8 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter