Tio saker du inte visste om svarta hål

Visste du detta om svarta hål?

Visste du detta om svarta hål?

1. Ett svart hål uppstår då en stjärna med åtskilligt mycket större massa än solen når slutet av sin livscykel. Efter dödsstöten, i form av en våldsam supernova, kollapsar det som återstår av stjärnan fullständigt under sin egen tyngd. Stjärnans kvarlevor faller ihop till en enda punkt utan volym och med oändligt stor densitet. Denna punkt, det svarta hålets kärna, brukar kallas för en singularitet.

2. Anledningen till att svarta hål är svarta är att inte ens ljus kan slita sig loss ur deras järngrepp. Innanför ett svart håls händelsehorisont, som kan sägas vara det svarta hålets­ yta, är gravitationen nämligen så stark att ingenting, inte ens ljus, kan ta sig ut. När någonting väl passerat händelsehorisonten finns alltså ingen återvändo, det är då för alltid fast i det svarta hålets våld.

3. Svarta hål är normalt sett mycket små till storleken. Ett typiskt svart hål är inte större än ett tiotal kilometer. Det kan däremot ha en massa som är så stor som 15 gånger solens massa.

 

4. Det faktum att svarta hål inte släpper ifrån sig något ljus gör dem i princip osynliga. Det är därför mycket svårt att bekräfta att de verkligen existerar. Men det betyder inte att det är omöjligt. Materia som är på väg att falla in i ett svart hål hettas upp till extrema temperaturer och skickar ut röntgenstrålning som går att observera.

 

5. Till och med tidens gång påverkas av ett svart håls gravitation. För något som närmar sig ett svart hål saktar tiden in och står till slut praktiskt taget stilla.

6. Tanken att objekt i stil med svarta hål skulle kunna existera föddes redan på 1700-talet, men fick sitt genombrott först efter att Einstein presenterade sin allmänna relativitetsteori 1915. Själva termen svart hål myntades inte förrän 1967.

7. Ett svart hål är inte en kosmisk dammsugare som slukar allt i sin omgivning. På lite avstånd är ett svart håls gravitation inte starkare än gravitationen från vilket annat objekt som helst med samma massa. Om solen plötsligt byttes ut mot ett svart hål skulle vi exempelvis inte sugas in, utan jordens bana skulle förbli oförändrad.

 

8. Förutom de normalstora svarta hålen finns det troligtvis också både supermassiva svarta hål och svarta minihål. De supermassiva svarta hålen har flera miljoner eller miljarder gånger solens massa och misstänks finnas i centrum av de flesta galaxer, inklusive Vintergatan. Svarta minihål, med en massa som är mycket mindre än en stjärnas, tros ha blivit till i samband med big bang. Inga så små svarta hål har emellertid upptäckts.

 

9. Det har spekulerats om att det finns omvända svarta hål, som man passande nog valt att kalla för vita hål. Varje vitt hål skulle i så fall vara förbundet med ett svart hål via ett slags maskhål och vräka ur sig all den materia som går förlorad i det svarta hålet. Rent matematiskt är det möjligt, men allt talar ändå för att fenomenet inte förekommer i verkligheten och att materia som försvunnit i ett svart hål inte kommer ut någon annanstans.

10. Även om ingenting kan lämna ett svart hål är det ändå teoretiskt möjligt för ett svart hål att förlora massa genom att absorbera antipartiklar. Det svarta hålet borde då avge en mycket svag form av strålning kallad Hawkingstrålning. Om den existerar är denna strålning emellertid exceptionellt svår att få syn på och ingen har hittills sett till den.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 2007

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter