Tio saker du inte visste om vulkaner

Vad vet du om vulkaner?

Vad vet du om vulkaner?

1. VEI-skalan (Volcanic Explosivity Index) är ett mått på en vulkans styrka. Skalan går från 0 till 8 – ju mer aska och lava, desto högre tal. Vulkanerna som ligger på 7 och 8 klassas som supervulkaner.

2. Solsystemets högsta (kända) berg är en vulkan. Det heter Olympus Mons och ligger på Mars. Med sina 27 000 meters höjd är det tre gånger högre än Mount Everest. Men förmodligen­ lättare att bestiga eftersom det är en sköldvulkan med flacka sidor.

 

3. Hot spots är heta fläckar på jordens yta som är tunnare än på andra ställen på grund av under­jordisk aktivitet, bland annat magmavirvlar. Virvlar het magma upp nära ytan, så smälter ytan och magman bryter igenom – och en vulkan har bildats.
Kontinentalplattorna rör på sig i förhållande till magmavirvlarna, vilket innebär att dessa hot spots sakta ändrar läge på jordytan.

 

4. Den mesta vulkaniska aktiviteten pågår under vattnet, på våra oceaners botten. Det beror på att det främst är där som kontinentalplattorna glider isär och öppnar för lava att välla ut.

5. Hur många vulkaner som det finns på jorden är inte helt lätt att säga. Vid en given tidpunkt har omkring 20 vulkaner på jorden utbrott, och ungefär 550 vulkaner har haft utbrott som är historiskt dokumenterade.
Under de senaste 10 000 åren har uppemot 1 500 vulkaner haft utbrott, men det är en siffra som ändras i takt med nya forskningsresultat. Räknar man in undervattensvulkaner kan det handla om hundratusentals.

6. Ordet vulkan kommer från romarnas namn på eldens gud, Vulcanus.

 

7. En isvulkan är bokstavligen en isig vulkan. Isvulkaner, finns på kalla månar, exempelvis på Saturnus måne Triton och möjligen på objekt i Kuiperbältet. Istället för lava spyr dessa vulkaner ut vatten, ammoniak och metan i vätskeform eller gasform och bildar då plymer vid utbrotten. Efter ett utbrott fryser materialet och kan då bilda berg som liknar jordens vulkaner.

 

8. Forskare tror att vulkaner kan ha haft en viktig del i livets utveckling, bland annat därför att aminosyror tycks kunna bildas vid vulkaner. Aminosyror är viktiga byggstenar i allt liv på jorden.

9. Hetvattensventiler är en speciell sorts vulkaner i havsdjupen. Det samlas ett stort antal livsformer runt dem, dels bakterier som lever på svavel­föreningar och annat som het­vattenventilerna spyr ut, och dels sådana som lever på dessa bakterier – och så vidare upp i näringskedjan tills ett eget litet ekosystem bildats.

10. Beroende på magmans innehåll av kiselsyra bildas olika slags vulkaner. Magma med lite kiselsyra blir lättflytande och bildar ganska flacka så kallade sköldvulkaner. Om magman innehåller mycket kiselsyra blir den trögflytande och vulkanen blir högre och spetsigare, mer lika den allmänna bilden av en vulkan.

Text och research: Douglas Lindmark
Källor: Global Volcanism Program, Naturhistoriska Riksmuseet, SGU, Scholastic, Volcano Discovery, Nature, U.S. Geological Survey

Material från
Allt om Vetenskap nr 6/7 - 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter