Tyfoner för med sig farligt stoft

Tyfon drar in över Haikou i Kina. Tyfonerna sprider mikroskopiska stoftpartiklar som är hälsofarliga.

Tyfon drar in över Haikou i Kina. Tyfonerna sprider mikroskopiska stoftpartiklar som är hälsofarliga.

Väldiga vindbyar och förödande svåra översvämningar är vad vi vanligen förknippar med tropiska tyfoner, cykloner och orkaner. Forskare vid Huangkuang University på Taiwan menar att vi även måste räkna in förorenad luft i riskkalkylen. Man har tittat på tyfonerna Sinlaku, Hagupit och Jangmi från september 2008 och noterat att de formades i början av torkperioden, då floderna stod lågt och slam och sediment exponerades. Detta blandades upp i vindarna och med i tyfonen fanns mycket snart ett stoft som var allt annat än lämpligt att inandas. De minsta partiklarna var 2,5 mikron i diameter, vilket är en 1/30 del av ett mänskligt hårstrå. Det innebär att det kan tränga långt ned i lungorna och förorsaka hosta, andningssvårigheter och astma. Forskarna understryker att eftersom den globala uppvärmningen sannolikt kommer att öka frekvensen av orkaner och tyfoner är det viktigt att förstå sig på också luftens kvalitet och dess inverkan på oss.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter