Uppochnervänd temperatur

Trots att det är plusgrader ute kan det redan på hösten bli halt på vägen om vädret är klart. Varför blir det minusgrader vid vägbanan när det är klart väder även om marken inte är nedkyld som den kan vara efter en lång vinter?

Att vägbanan kan frysa trots att det fortfarande är plusgrader i luften beror på ett fenomen som kallas för markinversion. Bild: Pexels

Att vägbanan kan frysa trots att det fortfarande är plusgrader i luften beror på ett fenomen som kallas för markinversion. Bild: Pexels

Normalt sett sjunker temperaturen i luften i takt med att man kommer högre upp i atmosfären. Men en klar natt kan leda till en så kallad markinversion, som innebär att temperaturen istället ökar med höjden. Detta beror på att markytan vid klart väder förlorar värme under natten genom utstrålning. När den kyls ner, så kyls även luften närmast marken ner.

Eftersom varm luft stiger och kall luft sjunker är luften i samband med en markinversion mycket stabil, och för att inversionen ska lösas upp krävs antingen att solen värmer upp markytan eller att en stark vind blandar om luften.
Under vinterhalvåret lyser solen inte tillräckligt stark för att kunna sätta stopp för en markinversion. Det betyder att det under en längre tid kan vara mycket kallare vid markytan än en bit högre upp i luften, och därför kan det vara minusgrader vid vägbanan trots att termometern visar plusgrader.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2018

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter