Uråldriga stjärnor avslöjar Vintergatans födelse

Några av Vintergatans uråldrigaste stjärnor, så kallade RR Lyrae-stjärnor. Att de finns där tyder på att vår galaxkärna bildats genom sammanslagning av flera stjärnhopar.  Bild: Eso/VVV Survey/D Minniti

Några av Vintergatans uråldrigaste stjärnor, så kallade RR Lyrae-stjärnor. Att de finns där tyder på att vår galaxkärna bildats genom sammanslagning av flera stjärnhopar. Bild: Eso/VVV Survey/D Minniti

Hur uppstår en galaxkärna? Det är en fråga som astronomerna inte riktigt kan svara på, men två förhärskande teorier finns. Den första hävdar att de bukiga centrala delarna bildas genom att klotformiga stjärnhopar slås ihop. Teori nummer två går ut på att de uppkommer ur en snabbt roterande ansamling av gas.

Tack vare det infraröda teleskopet Vista har forskarna nu fått stöd för teorier om hur det gick till när hjärtat av Vintergatan uppkom. I vår galax centrum finns ett myller av stjärnor och att finna svaren på frågor om dess uppkomst är som att hitta en nål i en höstack. Stoft och yngre ljusstarkare stjärnor döljer ofta de i detta hänseende intressantaste himlakropparna: de så kallade RR Lyrae-stjärnorna. Dessa är uråldriga stjärnor, över tio miljarder år gamla, med en ljusstyrka som varierar regelbundet. Ofta återfinns de i mycket gamla stjärnhopar. Ingen har tidigare sett dem i Vintergatan, men analyser av Vista-bilder har nu avslöjat mängder av dem. Enligt forskarna tycks de utgöra resterna av en mycket gammal stjärnhop som ligger utspridd i Vintergatans mitt. Med andra ord ger det stöd åt de som menar att galaxkärnan skapats genom sammanslagning av några få stjärnhopar. Mycket möjligt är att alla andra liknande galaktiska bulor bildades på samma sätt.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter