Ursprunglig Central Park

I New York brukar det oftast handla om att bygga på höjden, men nu vill två arkitekter istället bygga nedåt. De vill helt enkelt gräva bort Central Park och kanta hålet med en 300 meter hög och tio kilometer lång glasbyggnad.

New Horizon kallas projektet som vann första pris i årets eVolo Skyscraper Competition. Tanken är att återställa parken till dess naturliga tillstånd, så som Manhattan såg ut innan ön planades ut för att bygga stad på. Namnet Manhattan, eller egentligen Manna-hata, betyder också ”Ön med de många kullarna” på lenapeindianernas, de ursprungliga Manhattanbornas, språk. De omgivande glashusen ska fungera som en spegel för den nya cityvildmarken och skapa en illusion av att naturen fortsätter i oändlighet.

Två amerikanska arkitekter vill riva upp Central Park i New York och återställa parken till dess naturliga tillstånd. Runt den nya friluftsparken ska en spegelvägg av längsgående höghus byggas som ska spegla naturen så att besökarna får en illusion av att vara ute i den fria naturen, långt borta från storstan.  Bild: Yitan Sun

Två amerikanska arkitekter vill riva upp Central Park i New York och återställa parken till dess naturliga tillstånd. Runt den nya friluftsparken ska en spegelvägg av längsgående höghus byggas som ska spegla naturen så att besökarna får en illusion av att vara ute i den fria naturen, långt borta från storstan. Bild: Yitan Sun

Den 3,4 kvadratkilometer stora rektangulära parken började ­anläggas 1857 och kan se naturlig ut, men är egentligen helt konstgjord. ­Områdets tidigare bebyggelse revs, invånarna avhystes, marken grävdes upp och en del av berget sprängdes bort och formades till. Det sägs att det gick åt mer krut för att anlägga parken än som användes vid det samtida slaget vid Gettysburg. Över tio miljoner vagnslaster med sten och gammal jord forslade bort. Sedan fylldes området på med näringsrik jord från New Jersey, fyra miljoner träd, buskar och plantor. Runt 1 500 växtarter planterades.

Sannolikheten för att Central Park nu rivs upp kan väl sägas vara ungefär 2 på 8 550 000 – arkitekterna bakom förslaget är två, New Yorks befolkning är 8,55 miljoner.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter