Utseendemässig mångfald

Jag undrar varför människor ser olika ut på olika platser i världen?

Människors olika utseende i olika delar av världen beror framförallt på att de anpassat sig efter klimatet. Bild: Pexels

Människors olika utseende i olika delar av världen beror framförallt på att de anpassat sig efter klimatet. Bild: Pexels

När mänskligheten började sprida sig från Afrika till andra delar av världen ledde de olika klimatförhållanden som råder på de olika platser i världen som människor bosatte sig på till att deras utseende anpassades efter klimatet. Till exempel är variationerna i hudfärg framförallt ett resultat av att mängden ultraviolett strålning från solen är olika stor på olika platser i världen.

I samband med att den tidiga människan förlorade större delen av sitt kroppshår försämrades skyddet mot strålning. Eftersom det är skadligt med för mycket ultraviolett strålning uppvägdes avsaknaden av kroppshår genom att huden fick mer av det bruna pigmentet melanin, som erbjuder ett naturligt skydd mot ultraviolett strålning, och blev mörkare.

Ultraviolett strålning är emellertid inte bara till skada. Den hjälper även kroppen att bilda d-vitamin. Människor som bosatte sig på breddgrader längre bort från ekvatorn, med mindre solljus, fick därför en ljusare hudfärg som tillåter mer ultraviolett strålning att tränga igenom huden.

Ett undantag är människor som bosatte sig vid kusten och livnärde sig på fisk och skaldjur, vilket gjorde att de fick i sig ­D-vitamin på annat sätt. De kunde förbli mörkhyade även på platser med lite solljus.

Ett annat exempel är det så kallade mongolvecket, som är ett hudveck på det övre ögonlocket vid den inre ögonvrån och som bland annat är ett utmärkande drag hos människor i stora delar av Asien. Mongolvecket anses vara en anpassning som utvecklats för att skydda ögonen mot drivande snö och snöblindhet.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter