Utsläpp från brunkol

Brunkol anses vara dåligt för klimatet eftersom det släpper ut mycket koldioxid. Såvitt jag förstår förbränner man kolväten i alla fossila bränslen. Ger då inte varje energienhet upphov till lika mycket koldioxid vid förbränning? Om detta stämmer borde det väl inte vara någon ­skillnad mellan olika fossila bränslen med avseende på koldioxidutsläpp och därmed klimatpåverkan?

Brunkol är ett fossilt bränsle som släpper ut mycket koldioxid i för­hållande till den mängd energi som produceras då det förbränns.  Bild: USGS

Brunkol är ett fossilt bränsle som släpper ut mycket koldioxid i för­hållande till den mängd energi som produceras då det förbränns. Bild: USGS

Olika fossila bränslen släpper ut olika mycket koldioxid i förhållande till den mängd energi som produceras då de förbränns. Detta beror på att mängden koldioxid som produceras vid förbränning av ett fossilt bränsle bestäms av dess kolinnehåll, medan den mängd energi som produceras vid förbränningen huvudsakligen bestäms av både kolinnehållet och väte­innehållet. Vatten och vissa andra ämnen, som svavel och icke brännbara ämnen, i bränslet kan också ha en viss betydelse genom att minska den mängd energi som produceras och därmed öka koldioxid­utsläppet per producerad energienhet hos bränslet.

Till exempel består naturgas framför allt av metan, som är ett kolväte där varje molekyl innehåller endast en kolatom och fyra stycken väteatomer. Då metan förbränns produceras det med andra ord mycket energi i förhållande till den mängd koldioxid som produceras och naturgas har därför ett förhållandevis lågt koldi­oxidutsläpp per producerad energienhet.  

Ett av de fossila bränslen som har högst koldioxidutsläpp per producerad energi­enhet är eldningskol av olika slag, som innehåller en hög andel av grundämnet kol. De typer av eldningskol som i sin tur släpper ut mest koldioxid per producerad energienhet är koks och antracit, som båda har en mycket hög kolhalt, men på tredje plats kommer brunkol, som förutom en relativt hög kolhalt även har en hög vattenhalt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter