Utsläppen av metangas ökar kraftigt under hösten

Forskarna har mätt metanutsläpp från våtmarker i en av de mest öde och ostörda miljöer som finns på norra halvklotet. I bakgrunden syns två vilda myskoxar. Foto: Charlotte Sigsgaard

Forskarna har mätt metanutsläpp från våtmarker i en av de mest öde och ostörda miljöer som finns på norra halvklotet. I bakgrunden syns två vilda myskoxar. Foto: Charlotte Sigsgaard

Tre forskare från Lunds universitet har tillsammans med kollegor från Danmark, Nederländerna och USA gjort en överraskande upptäckt på nordöstra Grönland. Det visar sig att under några få veckor på senhösten är utsläppen av metangas lika stort som under alla sommarmånaderna tillsammans. Man vet sedan tidigare att våtmarker släpper ut stora mängder metan i atmosfären, men inte att det ökar så hastigt under några få höstveckor. Forskarna tror att det beror på tryckförändringar i det översta jordlagret när tjälen går ner i marken. De här överraskande utsläppen under hösten medför en ökning på ungefär 3-4 procent av de årliga metanutsläppen från våtmarken världen över.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter