Bookmark and Share

VAD ÄR...

...en diploid?

Människan är en diploid och har 23 kromosompar, det vill säga två uppsättningar om vardera 23 kromosomer.

Människan är en diploid och har 23 kromosompar, det vill säga två uppsättningar om vardera 23 kromosomer.

En diploid är en organism eller en cell som har två uppsättningar med samma antal kromosomer, vanligtvis i form av en uppsättning från mamman och en från pappan.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Experimentet som gick snett

- korsning gav livsfarliga mördarbin

Ilskna och lättretade bin med koncentrations­svårigheter. Så kan man beskriva mördarbin, ett resultat av ett mindre lyckat experiment med att korsa olika arter.
De aggressiva svärmarna kan vara livs­farliga och är ett gissel i stora delar av Amerika­. Än så länge är vi i Europa förskonade – men vi kan inte räkna med att slippa de argsinta flygfäna hur länge som helst.

Smittbärarna under staden

Råttor trivs minst lika bra i våra städer som vi själva gör och de är mycket svåra att bli av med. Den stora oron är att de kan sprida sjukdomar. Exakt vilka patogener de bär på är i de flesta fall inte helt klarlagt.Nu har forskare vid Columbia University gjort en kraftansträngning...

Därför klarar fåglar turbulens bättre än flygplan

Hur fåglar som örnar, gamar och glador till synes obesvärade kan sväva i skyn när vindförhållandena skapar sådan turbulens i luften att mindre flygplan inte ens kan lyfta är en fråga som nu kan ha fått sitt svar. I en studie publicerad i Journal of the Royal Society Interface försågs...

Skalbaggar med personlighet

Alla djur har personligheter, till och med små insekter har olika karaktärer. Forskare vid Linköpings och Uppsala universitet har kunnat visa att en del drag som hänger ihop med energiproduktion och ämnesomsättning är kopplade till en liten uppsättning gener som finns i cellernas...

Nemo flyttar

Det var inte bara Disneys lilla clownfisk Nemo som gav sig ut på en lång resa. I PLOS ONE beskrivs hur även verklighetens clownfiskar utanför Oman är riktiga globetrotters. I yngelstadiet kan de med havsströmmarnas hjälp flytta till en annan clownfiskpopulation flera hundra kilometer från...

Européernas ursprung

Ett stort internationellt forskarteam, med medverkan från bland annat Stockholms universitet, har kartlagt européernas genetiska ursprung och funnit att vi härstammar från tre folkgrupper och inte två som tidigare antagits. I våra ådror strömmar dels blod från de ursprungliga...

Kvinnodominans

Nya jämförelser av y-kromosom-dna som ärvs från pappan och mitokondrie-dna som ärvs från modern från 623 män från 51 olika befolkningar visar att kvinnorna var fler än männen före den första utvandringsvågen från Afrika för drygt 100 000 år sedan. Mönstret var detsamma under de...

Revolutionerande robotarm

Arm- och benproteser har visserligen kunnat styras via nervimpulser tidigare, men de har varken varit särskilt bekväma eller fungerat helt tillförlitligt. Men förra året blev en man som för tio år sedan förlorade sin högerarm världens första människa att få en protes med permanent...

Hudens protonkanoner stoppar UV-ljus

När vi utsätts för solens UV-ljus reagerar vårt hudpigment blixtsnabbt. I en kemisk reaktion skickas det ut en proton, en vätejon. Den fungerar som en projektil och omvandlar UV-ljuset till värme och därmed kan det inte sätta igång skadliga kemiska reaktioner i kroppen, har forskare vid...

Tarmbakterierna styr suget

Måste du bara vräka i dig en påse chips? En chokladkaka? Eller kanske sjögräsomlindade sushibitar? Känslan av att det inte är du själv som styr över ditt sug är troligen helt korrekt. En studie i BioEssays tyder på att kostvanor, liksom känslotillstånd som ängslighet, kontrolleras av...

Bra att veta om honungsbin

De bin vi har i våra kupor är av arten Apis mellifera. Det har antagits att deras ursprung är afrikanskt, men en kartläggning som Uppsala universitet gjort av våra flitiga små vänners genom visar att förfäderna levde i Asien för över 300 000 år sedan.Denna linje spred sig snabbt över...

Hett om feber

Feber tar sin början i blod-hjärnbarriären, visar forskning från Linköpings universitet. Det är nämligen där prostaglandinerna E2 som orsakar den förhöjda kroppstemperaturen bildas. Dessa signalmolekyler kan visserligen inte passera blod-hjärnbarriären, som ju är till för att skydda...

Hajar inte på hugget i surt hav

Försurningen av haven riskerar inte bara att ta död på korallreven. Även beteendestörningar hos fiskar har observerats. En studie i Global Change Biology noterade att hundhajar förlorade förmågan att lukta sig till sina byten i ett akvarium där pH-värdet manipulerats att efterlikna det...

Vi pratar med Jan-Erik Rosberg

Biträdande lektor i akvifärteknik vid Lunds Tekniska Högskola, som borrat 2,5 kilometer ner i berget vid Fröå gruva utanför Åre.

Sengångarnas­ rekord­evolution

I sengångarnas liv går allt långsamt, men deras evolutionära utveckling gick snabbt. En studie i BMC Evolutionary Biology har kartlagt alla kända arter, fossila som nutida, och upptäckt att de för varje miljon år ökade i storlek med 100 kilo. Den hastigheten har inte setts hos många...

Denguefeber till Europa

Om klimatförändringarna fortsätter­ som beräknat finns det stor risk att denguefeber etablerar sig längs Europas Medelhavskust, skriver forskare från University of East Anglia i BMC Public Health. Särskilt utsatta områden tros vara italienska kusten, Podalen, spanska Medelhavskusten och...

Rekordsnabb fiskevolution på molekylärnivå

Den absolut snabbaste artbildning vi känner till bland ryggradsdjuren står de östafrikanska cikliderna för. Utseendemässigt skiljer sig de över idag 2 000 kända arterna så mycket att det inte finns många andra organismgrupper på jorden som kan tävla med dem. Forskare vid Uppsala...

Valsiffrorna pekar uppåt

Blåvalen jagades under många år så intensivt att den befann sig på gränsen till utrotning. Sedan 1966 är den skyddad, men trots det fortfarande starkt hotad. Men nu kommer glädjande besked rörande populationen i nordöstra Stilla havet. Arbetet med att skydda och bevara stammen där har...

Flygande dödspatrull­

Medelhavsfruktflugan (Caratitis capitata) är ett stort problem för fruktodlare runt om i världen. I Proceedings of the Royal Society B. presenteras nu en ny miljövänlig metod att bekämpa skadeinsekterna. Genom att släppa ut genmodifierade flughanar som endast kan producera söner kollapsar...

Bakteriell biokirurgi mot cancer

Bakteriell biokirurgi kan bli en framtida behandling mot cancer där strålbehandling och cellgifter gått bet, enligt en studie i Science Translational Medicine. Metoden innebär att bakterier injiceras direkt in i tumören. I studien har en genetiskt modifierad variant av Clostridium novyi...

Sidor