Bookmark and Share

VAD ÄR...

...en diploid?

Människan är en diploid och har 23 kromosompar, det vill säga två uppsättningar om vardera 23 kromosomer.

Människan är en diploid och har 23 kromosompar, det vill säga två uppsättningar om vardera 23 kromosomer.

En diploid är en organism eller en cell som har två uppsättningar med samma antal kromosomer, vanligtvis i form av en uppsättning från mamman och en från pappan.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Flygande dödspatrull­

Medelhavsfruktflugan (Caratitis capitata) är ett stort problem för fruktodlare runt om i världen. I Proceedings of the Royal Society B. presenteras nu en ny miljövänlig metod att bekämpa skadeinsekterna. Genom att släppa ut genmodifierade flughanar som endast kan producera söner kollapsar...

Bakteriell biokirurgi mot cancer

Bakteriell biokirurgi kan bli en framtida behandling mot cancer där strålbehandling och cellgifter gått bet, enligt en studie i Science Translational Medicine. Metoden innebär att bakterier injiceras direkt in i tumören. I studien har en genetiskt modifierad variant av Clostridium novyi...

Alger i tankarna

Får forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers som de vill kan din bil komma att drivas av algolja i framtiden. Detta biobränsle baseras på en ny typ av alg som trivs och växer dygnet runt i vårt nordliga klimat. Den tar precis som alla växter upp koldioxid, så nettoutsläppet är...

Skorpionen

- en mästerarkitekt

För att undkomma dagens stekande ökenhetta söker skorpionen Scorpio maurus palmatus skydd i sin underjordiska håla. Forskare från Ben-Gurion University of the Negev i Israel har nu tagit reda på hur dessa hålor är konstruerade genom att först fånga in dess gifttaggsbestyckade invånare...

Vi pratar med Angelica Brandelius

forskare vid Lunds universitet, som studerat förkylningens eventuella ”startnyckel”.

Vad har ni funnit?– Vi har sett att ytceller i luftvägarna hos patienter med de kroniska inflammatoriska luftvägssjukdomarna astma och KOL, producerar större mängder av signaleringsproteinet thymic stromal lymphopoietin, TSLP, när de infekteras med förkylningsvirus än vad friska personers...

Mördarsnigeln är inte spanjor

Trädgårdsodlarnas mardröm, den spanska skogssnigeln eller mördarsnigeln, är inte alls spansk enligt tyska forskare. De kunde inte hitta ett enda exemplar av den slemmiga storätaren i dess påstådda hemland. Istället härleddes dess ursprung till Centraleuropa. Sniglarnas dna avslöjade...

Rekordruvare

I hela fyra och ett halvt år pysslade en djuphavslevande bläckfiskhona av arten Graneledone boreopacifica om sina ägg innan de slutligen kläcktes. Det är rekord i djurvärlden – i alla fall känner forskarna inte till någon annan art som ruvar sina ägg längre.

Tonkraft

Visst kan musik ge oss krafter och mer energi, visar ett forskarteam i Social­ Psychological and Personality Science. Det spelar ingen roll vad som sjungs i låten, men däremot bör basen skruvas upp.

Guldfiskminnet inte så kort

Att fiskar inte skulle minnas mer än 30 sekunder tillbaka i tiden är en gammal myt som kommit på skam tack vare kanadensiska forskare. I studier på malawiciklidarten Labidochromis caeruleus, som liksom alla andra ciklider har rykte om sig att vara smarta, visade det sig att fisken hade...

Hjälpsamma luftvägs­bakterier

Haemophilus influenza orsakar öroninflammation, besvärliga luftvägsinfektioner och hjärnhinneinflammation. Bland annat. Forskare vid Lunds universitet har nu upptäckt hur dessa bakterier genom ett särskilt protein kan hjälpa varandra att få i sig livsnödvändigt järn och därmed öka...

Utdöd människoart gav tibetaner höjdargen

Tibetaner kan tacka sina förfäder för att de umgicks intimt med den sedan 40 000 – 50 000 år utdöda denisovamänniskan. Genom uppblandningen fick de nämligen en variant av EPAS1-genen som inte finns hos några andra idag levande människor, rapporteras i Nature. Genen gör att de kunnat...

Åderförfettning inget nytt påfund

Åderförfettning, eller åderförkalkning som det kallades förr i tiden, skylls allt som oftast på vår moderna och bekväma livsstil. Rökning, stillasittande, fet och sockerrik mat och övervikt är välkända riskfaktorer.Men forskare som ingående studerat forna civilisationers människor...

Kalhyggen får fisken att svälta

En sjös ekosystem är beroende av att den omgivande skogen mår bra. Kalhyggen, skogsbränder och gruvdrift kan resultera i att flödet av näringsrika ämnen från skogen ner i sjön minskar eller kanske helt upphör. I Nature Communications beskrivs hur detta påverkat de nordamerikanska...

Istid inget för pingviner

Visst borde väl alla pingviner ha stortrivts under den senaste istiden? Nej – säger en studie i Scien­tific Reports som genom dna-analyser kartlagt pingvinförekomsten under de senaste 30 000 åren – det gjorde de inte alls.Antarktis var alldeles för isigt och det var först när klimatet...

Fjäderspridning

Det är flyttfåglarnas fel eller förtjänst att vissa växter förekommer både i Nordamerika och på Sydamerikas sydligaste spets, men inte däremellan. Fåglarna bär med sig sporer och frön i fjädrarna och bidrar till spridningen visar en studie i PeerJ.

Matsug istället­ för mättnad

Personer som bär på genen FTO riskerar i högre grad än andra att utveckla fetma. Svenska forskare har kommit på varför det kan vara så. I en studie på 985 äldre sågs att en vanlig variant av genen orsakade hormonförändringar vilket gjorde personerna rundare när halterna av det...

Fiskande spindlar

Att spindlar fångar och kalasar på fisk kan vara vanligare än vi trott, enligt en ny studie i PLOS ONE. Normalt lever ju spindlar på insekter, men under de senaste åren har forskarna uppmärksammat att det faktiskt finns flera arter som drygar ut födan med fisk. Särskilt är det större...

Svenska ungar äter bäst

Medelhavsdieten med mycket grönsaker, frukt, baljväxter, nötter, olivolja, fisk och spannmål har gång på gång visat sig vara bra för oss. En internationell studie ledd från Sahlgrenska akademin visar att barn som baserar sitt ätande på dessa principer löper 15 procent mindre risk att...

Jordbruk gav oss parasiter

Snäckfeber är en parasitsjukdom som kan orsaka blodbrist, njursvikt och cancer i urinblåsan. Den orsakas av vissa plattmaskar som lever en del av sina liv i vattensnäckor. 200 miljoner människor beräknas vara infekterade av parasiten. En studie i The Lancet Infectious Diseases pekar på att...

Herpes från apa

Herpesvirus är betydligt äldre än mänskligheten, har en studie i Molecular Biology and Evolution kommit fram till.Långt innan vår utvecklingslinje skilde sig åt från schimpansernas för sex miljoner år sedan infekterades våra förfäder av den form som kallas HSV-1. Den andra formen av...

Sidor