Vad är bråk?

Ett bråk är ett uttryck inom matematiken som består av ett tal, som kallas för täljaren, dividerat med ett annat tal, som kallas för nämnaren.
Ordet bråk härstammar från det lågtyska ordet brok, som betyder brytning eller brott, vilket i sin tur är ett översättningslån från latinets fractio, som är taget från arabiskans kasr, översatt från sanskritens bhinna, som betyder bruten.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 - 2014

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter