Vad är en nefelometer?

En nefelometer kan mäta mängden partiklar i atmosfären och därmed avgöra hur bra sikten är.

En nefelometer kan mäta mängden partiklar i atmosfären och därmed avgöra hur bra sikten är.

En nefelometer är ett instrument som kvantitativt mäter olika gasers eller vätskors grumlighet, även kallad turbiditet. Nefelometrar används bland annat för att mäta hur bra siktförhållandena är i atmosfären.

Material från
Allt om Vetenskap nr 12 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter