Vad är en robot?

Vad är egentligen en robot? I många av era nummer så skriver ni om robotar av olika former & slag. Men vad är det egentligen som skiljer en robot från en maskin, dator eller radiostyrd bil?

Robotarmar i färd med bilmontering på Hondafabriken.

Robotarmar i färd med bilmontering på Hondafabriken.

Terminator, R2-D2, en maskin­ som tillverkar bilar vid ett löpande band, eller en liten hjälpreda som kör omkring och dammsuger golvet automatiskt? Ja, hur beskriver man en robot på ett formellt sätt? Svaret är att det finns många definitioner på en robot och därför inget entydigt svar.

Spontant ligger en beskrivning av en robot som en automatisk maskin, som på något sätt gör något som en människa skulle ha gjort, nära till hands. Det var tanken hos den tjeckiske författaren Karel ÈApek, som 1920 införde ordet robot i sin pjäs R.U.R. (Rossums universalrobotar). Det tjeckiska ordet ”robota” betyder ungefär ”påtvingat arbete” och i pjäsen tillverkas maskiner i form av människor i en fabrik. En robot behöver dock inte likna en människa och heller inte utföra sin uppgift på samma sätt som en människa.

I Oxford English Dictionary definieras en robot på ett sätt liknande ovanstående, som ”en maskin (ibland­ liknande en mänsklig varelse till utseendet) som designats för att fungera istället för en levande person, speciellt en som utför en mängd uppgifter automatiskt eller med minimal extern aktivering”. ISO, den internationella standardiseringsorganisationen, definierar å sin sida en robot­ som ”en automatiskt styrd, omprogrammerbar, univer­salmanipulator som är programmerbar i tre eller­ fler axlar, vilka antingen kan vara fasta eller rörliga för att användas i tillämpningar inom industriell automation”. Man kan även beteckna intelligenta datorprogram som en sorts virtuella robotar. Dessa brukar kallas ”bots” och efterliknar mänskligt beteende på så vis att de till exempel kan söka på internet, spela poker eller chatta med folk.

Begreppet ”robot” är med andra ord brett och det är svårt att definiera exakt vad som skiljer en robot från en maskin. I praktiken lär dock utseendet, självständigheten och förmågan att påverka och låta sig påverkas av omgivningen vara viktiga faktorer när vi människor klassificerar något som en robot och inte som en maskin. Kanske är det som Joseph Engelberger, amerikan och en av pionjärerna inom området industrirobotar, en gång sa: ”Jag kan inte definiera en robot, men jag känner igen en när jag ser en.”

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter