Vad är etanol?

En etanolmolekyl består totalt av två kolatomer (svarta), sex väteatomer (vita) och en syreatom (röd).

En etanolmolekyl består totalt av två kolatomer (svarta), sex väteatomer (vita) och en syreatom (röd).

Etanol är en envärd alkohol, det vill säga ett organiskt ämne bestående av en OH-grupp bunden till en kolkedja, och har den kemiska formeln C2H5OH. Etanol kan användas både som bränsle och som psykoaktiv drog. I det senare fallet brukar etanol i dagligt tal rätt och slätt kallas för alkohol. 

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter