Vad är grafit?

I grafit är bindningarna mellan kolatomerna inom skikten mycket starkare än bindningarna mellan de olika skikten. Bild: Martin McCarthy/NISE Network

I grafit är bindningarna mellan kolatomerna inom skikten mycket starkare än bindningarna mellan de olika skikten. Bild: Martin McCarthy/NISE Network

Grafit är ett mineral som består av kolatomer i plana skikt med hexagonal kristallstruktur. Grafit, som tillsammans med amorft kol, diamant och fulleren utgör de fyra former av kol som förekommer i naturen, används till exempel i blyertspennor men har även en lång rad andra användningsområden.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter