Vad är ozon?

En ozonmolekyl är en form av syre som består av tre syreatomer (röda).

En ozonmolekyl är en form av syre som består av tre syreatomer (röda).

Ozon är en molekyl bestående av tre syreatomer och bildas i stratosfären då ­energirik ultraviolett strålning träffar vanliga syremolekyler, som består av två syreatomer. Dessa ozonmolekyler utgör ozonlagret, som skyddar jorden mot solens skadliga ultravioletta strålning.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter