Vad gjorde Niels Bohr?

Danmarks mest kände fysiker – vem var han?

Det är den danske fysikern Niels Bohr som, tillsammans med britten Ernest Rutherford, ligger bakom den modell av atomen som vi minns (eller ej) från skolan. I Bohrs atommodell från 1913 förenar han Rutherfords planetmodell med Max Plancks och Albert Einsteins kvantteori.

Atomen har en positivt laddad kärna och omkring den kretsar negativt laddade elektroner. Enligt klassisk fysik borde elektronerna sakta närma sig kärnan och kontinuerligt sända ut strålning. Bohrs tre grundläggande så kallade postulat slog fast att elektronerna endast kan röra sig i vissa bestämda, stabila banor runt kärnan, samt att en elektron kan övergå från en bana till en annan. Om denna bana ligger närmare kärnan sänds ljus ut, annars behöver atomen absorbera ljus.

Niels Bohr föddes 1895. Förutom de olika insatser han själv gjorde inom atomteorin samarbetade han med och inspirerade många andra forskare. Bohr fick nobelpriset 1922 ”för sitt arbete med att undersöka strukturen hos atomer och den strålning som utgår ifrån dem”.

Bohr gjorde viktiga insatser inom kvantmekanik och kärnfysik. 1943 flydde han från Danmark till Sverige för att undgå nazisterna, för vidare befordran till England och USA. Där blev han bland annat inblandad i arbetet med att ta fram atombomben. Detta ledde till att han senare engagerade sig i fråga om utbyte av personer och idéer inom kärnforskningen, för att försöka skapa öppenhet och balans i den pågående kärnvapenupprustningen. Bohr dog i november 1962, bara några månader innan ett planerat firande av den atommodell han presenterat 50 år tidigare.

Material från
Allt om Vetenskap nr 11

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter