Vad innebär lufttryck?

Vad innebär egentligen lufttryck, högtryck och lågtryck?

Lufttrycket är det tryck som atmosfären utöver på ett objekt. För ett objekt på marken innebär det en luftpelare som sträcker sig upp till atmosfärens övre gräns. Det genomsnittliga lufttrycket vid havsytan är 1 013,25 hPa (hektopascal, vilket är detsamma som den tidigare använda enheten millibar). Ju högre upp man befinner sig desto lägre blir lufttrycket, eftersom mängden luft som trycker på minskar. Närmast jordytan minskar lufttrycket ungefärligen linjärt med höjden över havet, med omkring 1 hPa var åttonde meter. I ett större perspektiv är dock förhållandet mellan tryck och höjd exponentiellt.

Eftersom jordytan värms upp ojämnt kan högtryck och lågtryck bildas. Lågtryck är områden med lägre lufttryck än omgivningen. De uppstår på platser där luften värms upp, stiger uppåt och sprider sig. Förutom sommarens värmelågtryck är även tropiska cykloner och tromber lågtryck. När den varma luften kyls av sjunker den och skapar därmed ett högtryck någon annanstans.

Rekordet vad gäller högt lufttryck i Sverige är 1063,7 hPa, vilket uppmättes i både Kalmar och Visby 23 januari 1907. Det lägsta lufttrycket är 938,4 hPa, uppmätt 6 december 1895 i Härnösand.

Lågtryck på sommaren skapar oväder.


Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter