Vänd ena kinden till

Buddha avbildas oftast rakt fram­ifrån, medan Jesus vänder vänster kind till, visar en kanadensisk studie. Något som, enligt forskarna, tonar ner respektive framhäver känslor och därför korrelerar med religionerna.

Buddha avbildas oftast rakt fram­ifrån, medan Jesus vänder vänster kind till, visar en kanadensisk studie. Något som, enligt forskarna, tonar ner respektive framhäver känslor och därför korrelerar med religionerna.

Flera studier pekar på att vi människor tenderar att vända vänstra kinden till när vi känner oss extra känslosamma. Något som kan ha att göra med att vi mestadels hanterar känslor med höger hjärnhalva, som styr den vänstra kroppssidan. Nu har psykologer vid University of Saskatchewan i Kanada analyserat porträtt av Jesus och Buddha för att se om det här fenomenet syns i hur de har blivit avbildade genom historien­. Hypotesen var att Jesus borde vända den vänstra kinden till oftare än Buddha eftersom de troendes syn på Jesus, liksom inställningen till kristendomen i sig, är av mer känslosam karaktär än synen på Buddha och buddhismen.

Och så var det. När forskarna analyserade 484 porträtt av Jesus och Buddha var Jesus oftare avbildad med vänster kind mot ­åskådaren och Buddha oftast rakt ­framifrån.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter