Vår encelliga förfader hade flercelliga talanger

Grafen visar var i evolutionen som flercelligt liv uppstod. Choanoflagellater är en grupp encelliga organismer som anses vara närmast släkt med flercelliga, och den studerade Capsaspora kommer strax före, evolutionärt sett.  Bild: Sebé-Pedrós et at/Developmental Cell 2016

Grafen visar var i evolutionen som flercelligt liv uppstod. Choanoflagellater är en grupp encelliga organismer som anses vara närmast släkt med flercelliga, och den studerade Capsaspora kommer strax före, evolutionärt sett. Bild: Sebé-Pedrós et at/Developmental Cell 2016

För runt 800 miljoner år sedan uppstod de första flercelliga djuren ur encelliga livsformer. Hur detta gick till är oklart eftersom övergångsformer inte finns bevarade, men en ny studie i Developmental Cell pekar mot att steget kanske inte var fullt så dramatiskt som tidigare antagits. Flera av de mekanismer som flercelliga djur behöver för att kunna utveckla olika sorters vävnad fanns förmodligen redan hos deras encelliga förfäder.

Slutsatserna har dragits med hjälp av dna-analyser av amöban Capsaspora owczrarzaki som lever inuti sötvattenssnäckor och på många sätt tros likna våra encelliga förfäder. Den har flera gener som hänger ihop med flercelliga funktioner,

Men eftersom Capsaspora är ett encelligt urdjur har den inte olika celltyper. Däremot förändras dess cell under dess livscykel och under ett skede klumpar organismen ihop sig med andra artfränder i en koloni. För att göra detta kan det lilla urdjuret aktivera vissa gener under en period och andra under en annan på exakt samma sätt som flercelliga djur gör för att bilda olika celltyper. Detta har inte har setts hos encelliga organismer förut. Följaktligen såg den uppsättning proteiner som generna producerade mycket olika ut under olika tidpunkter i amöbans liv. Eftersom Capsa­spora anses vara nära släkt med flercelliga djur tror forskarna att dessa förmågor redan fanns i de encelliga livsformer ur vilka våra förfäder utvecklade

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter