Vår stöldaktiga sol

Planet 9 kan vara solsystemets enda exoplanet, alltså en planet bildad runt en annan stjärna. Bild: SPL

Planet 9 kan vara solsystemets enda exoplanet, alltså en planet bildad runt en annan stjärna. Bild: SPL

Hittills har ingen sett skymten av någon nionde planet i vårt solsystem, men många astronomer är övertygade om att den finns där långt bortom dvärgplaneten Plutos bana. Nu vågar astronomer vid Lunds universitet till och med gå så långt som att säga att den gäckande Planet 9 med stor sannolikhet är en exoplanet som vår sol i sin ungdom stal från en grannstjärna. De stöder sin teori på en datasimulerad studie och det faktum att planeten går i en omloppsbana mycket långt från solen.

När solen bildades för 4,6 miljarder år sedan gjorde den precis som andra stjärnor det i ett kluster. Det var alltså ganska tätt mellan stjärnorna och de passerade till och från nära varandra vilket gjorde det lätt för solen att attrahera en annan stjärnas planet. Planet 9 kan ha knuffats av andra planeter i det solsystem den föddes i och närmat sig solen och då fastnat i dess gravitationsfält.

Med tiden fjärmade sig stjärnorna från varandra och Planet 9 fortsatte att gå i omlopp runt solen.

Men det är inte mycket forskarna vet om Planet 9, om den nu finns. Den antas ha en tio gånger så stor massa som jorden och det finns datasimuleringar för dess omloppsbana, men om den mystiska himlakroppen består av sten, is eller gas kommer vi inte kunna få svar på förrän den kan ses med teleskop.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter