Varför blir svart varmt?

Varför blir svarta ytor varmare i ­solljus än ljusa ytor?

Kort och enkelt: Den svarta ytan absorberar ljuset, vars energi övergår till värme, medan den ljusa ytan reflekterar ljuset.
Längre och mer komplicerat: Ljus kan beskrivas som elektromagnetiska vågor med våglängder mellan 390 och 770 nano­meter (miljarddels meter). Ett föremål har egentligen ingen färg i sig, utan det vi upplever som en färg hos föremålet är dess förmåga att reflektera ljus av olika våglängder. Till exempel reflekterar ett rött föremål ljus inom de röda våglängderna. Själva ljusstrålarna har heller ingen färg utan det är näthinnan som ger olika signaler till hjärnan beroende på ljusets våglängd.
Det ljus som inte reflekteras eller passerar genom föremålet absorberas. Vid absorptionen omvandlas strålnings­energin till värme. Ju svartare ett föremål är, desto mer ljus av alla våglängder absorberar det. Därför blir en svart yta varmare än en motsvarande ljus yta, som ju reflekterar det allra mesta av ljuset. Hur varm en yta blir beror även på föremålets sammansättning, densitet, struktur med mera.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 2004

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter