Varför blir vi rynkiga?

Jag undrar hur rynkor orsakas av UV-strålning. Jag tror jag läst någonstans att det handlar om fria radikaler men är det i så fall verkligen bevisat?

Vår hud åldras precis som allt annat i den mänskliga kroppen. UV-strålning är den väsentligaste yttre faktorn till att vi får rynkor.

Vår hud åldras precis som allt annat i den mänskliga kroppen. UV-strålning är den väsentligaste yttre faktorn till att vi får rynkor.

När det gäller orsakerna till rynkor skiljer man mellan inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) faktorer. De inre faktorerna är i huvudsak vår biologiska klocka – ju mer vi åldras, desto rynkigare blir vi. Denna process förstärks sedan genom yttre faktorer som exempelvis UV-strålning, rökning, mekanisk påverkan, kyla och värme. Det finns alltså många förklaringar till varför vi får rynkor, men UV-strålning är utan tvekan den väsentligaste yttre faktorn.

– Akuta skador av UV-strålning är välkända. Det handlar om direkta cellskador, framför allt i cellkärnan och dna. Rynkor är kroniska skador på lång sikt och även där finns det ett klart samband, berättar Jan Lapins som är överläkare på hudkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Epidemiologiskt finns det stor samlad erfarenhet sedan många år tillbaka som visar på sambandet mellan UV-strålning och rynkor. Konkret räcker det egentligen att hos äldre personer jämföra hud som varit skyddad av underkläder med hud på armar med mera som varit exponerad för sol, så ser man skillnaden.

– Fria syreradikaler uppstår i nästan alla energiomvandlingar. Radikalerna är dock en mindre del i de processer som orsakar rynkor. Processerna är mer avancerade än så. Man kan heller aldrig kompensera för de skador som uppstår med hjälp av olika medel eller mekanismer, säger Jan Lapins.

Att kroppen behöver skydda sig mot UV-strålning är uppenbart av de försvarsmekanismer som finns. I huden ska melanocyterna skydda mot strålningen och de har en hatt över sin cellkärna för att dessutom skydda sig själva.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter