Varför bubblar vatten?

Hur uppkommer bubblorna när man kokar vatten?

Temperatur kan beskrivas som ett mått på energiinnehållet i materia. Efter hand som man värmer vatten rör sig vattenmolekylerna allt snabbare. Vid 100 grader Celsius övergår vattnet från flytande till gasform och det bildas vattenånga i form av bubblor.

De flesta bubblor bildas vid kastrullens botten, eftersom det är varmast där. När ångtrycket inuti en bubbla blir högre än det omgivande trycket, stiger bubblan upp genom vattnet. Till att börja med når bubblorna inte så långt från bottnen – de kyls av på vägen upp, eftersom vattnet är något kallare längre upp i kastrullen. När vattnet i hela kastrullen blivit varmt nog når bubblorna upp till ytan och övergår till luften. Ju varmare vattnet blir desto fler bubblor bildas, och desto kraftigare blir reaktionen när alla bubblor når ytan.

Redan vid långt lägre temperaturer än kokpunkten kan man observera små bubblor i vattnet. Detta är inte vattenånga, utan luftbubblor i ordets sanna bemärkelse – de innehåller luft som fanns upplöst i vattnet när man hällde det i kastrullen. När temperaturen stiger expanderar dessa gaser och stiger upp till ytan. Skulle man värma samma vatten igen strax efteråt, skulle man inte kunna observera några sådana luftbubblor eftersom man inte tillfört någon ny luft till vattnet.

Kokande vatten – bubblor av ånga stiger upp och avkyls på vägen.

Kokande vatten – bubblor av ånga stiger upp och avkyls på vägen.


Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter