VARFÖR DRÖMMER VI?

Varför drömmer vi? Vad är drömmar? Varför kommer man inte ihåg det man drömt?

Drömmar handlar om att det centrala nervsystemet bearbetar information.

Drömmar handlar om att det centrala nervsystemet bearbetar information.

Drömmar har fascinerat människan i alla tider. Ämnet är mångfasetterat, har förorsakat många teorier och beskrivs bäst i en längre artikel, men låt oss försöka sammanfatta det kort.

En sömncykel består av fem steg som återkommer ett antal gånger under sömnen. Vi drömmer huvudsakligen (men inte enbart) under det femte­ steget, den så kallade drömsömnen eller rem-sömnen. Rem står för ”rapid eye movement” och karakteriseras bland annat av just snabba ögonrörelser, ökad andnings- och hjärtfrekvens samt att hjärnan är aktiv. Resten av kroppen är normalt dock stilla.

Drömmar handlar om att det centrala nervsystemet bearbetar information, men exakt varför vi drömmer finns det många teorier om. Fysiologiskt kan det handla om att ”träna” nervsystemet; psykologiskt om att gå igenom dagens alla intryck och sovra bland dem. Vi drömmer mycket om oss själva och personer vi känner. Exemplen är även många där man säger sig ha kommit på lösningar på problem i drömmar. Barn sover mycket rem-sömn, vilket indikerar att den har med inlärning att göra. Pionjären Sigmund Freud menade att drömmar helt enkelt är förträngda önskningar som vi inte låter komma fram i vaket tillstånd. En annan teori, som väckte stor uppmärksamhet på 1970-talet, är att drömmar består av slumpmässiga hjärnimpulser och att vi sedan sätter ihop dessa minnesfragment för att göra drömmen begriplig. Ofta rymmer drömmar tvära kast i tid och rum, vilket kan stödja denna teori alternativt förklaras av att hjärnans centrum för tids- och rumsbegrepp är mindre verksamt i sömnen.

Vi glömmer mycket snabbt vad vi drömt. Freud ansåg att vi helt enkelt inte vill komma ihåg våra drömmar. Andra menar att verkligheten tar över när vi vaknar och får oss att tänka framåt, inte bakåt. En annan teori är att eftersom vi lär oss genom att repetera och associera, är det svårt att erinra sig drömmar – de är ju ofta unika och ganska vaga. Har man återkommande drömmar brukar man å andra sidan minnas dessa.

Det finns många goda råd om hur man kommer ihåg sina drömmar. Ett är att se till så att man vaknar direkt när man lämnar rem-sömnen, för då minns man som bäst. Ett annat är att vakna långsamt och försöka behålla stämningen från den senaste drömmen. Papper och penna för att snabbt skriva ner vad man minns är ett bra tips.

En av många intressanta aspekter inom drömforskningen är varför vi vanligtvis inte förstår att vi drömmer medan drömmen pågår. Vi kan ju utan problem särskilja verklighet från dröm när vi är vakna. Eller om det nu är så som den engelske filosofen Bertrand Russell sade (i vaket tillstånd): ”I do not believe that I am now dreaming but I cannot prove I am not.”

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter