Varför har ljudet olika hastighet?

Hur kommer det sig att ljudet har olika hastighet i olika medier?

Rent fysiskt har ljud formen av tryck­förändringar som utbreder sig som vågor. Det innebär att mediet som ljudet färdas genom förtätas och förtunnas. Hastigheten påverkas av egenskaperna hos mediet, framför allt tätheten (densiteten) och temperaturen. Ju tätare medium och ju högre temperatur, desto snabbare fortplantar sig ljudet. Med andra ord är ljudhastigheten jämförelsevis låg i gaser, högre i vätskor och högst i fast materia.

Finns det då någon materia som leder ljud sämre än luft? Gummi, bomull och kork är några exempel, liksom andra material som används i ljuddämpande plattor av olika slag. Ljud kan dessutom inte färdas i vakuum, eftersom det måste finnas ett medium som kan fortplanta ljudvågorna.

I luft har ljudet en hastighet av cirka 340 meter per sekund, mätt vid havsytan och temperaturen 15 grader Celsius. Hastigheten i vatten är runt 1 500 m/s, beroende på temperatur, salthalt och tryck i vattnet. I metaller som stål är hastigheten 5 100 m/s.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 2004

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter