Varför lever skulptörer längre än målare?

Michelangelo var i första hand skulptör, men hängav sig även åt målning – trots att han ansåg att det var latmansgöra. Kanske bidrog det hårda arbetet med att bära marmor till att han blev nästan 89 år gammal.

Michelangelo var i första hand skulptör, men hängav sig även åt målning – trots att han ansåg att det var latmansgöra. Kanske bidrog det hårda arbetet med att bära marmor till att han blev nästan 89 år gammal.

Konstnärer må leva för evigt i sina verk, men det fysiska jordelivet är inte alla gånger så långt. Och målare dör tidigare än skulptörer, visar en statistisk undersökning.

Biologen Phillip Green­span vid Universitetet i Georgia­ mätte livslängden hos 406 konstnärer som levde mellan åren 1330 och 1900. Det visade sig att målarna hade en genomsnittlig livslängd på 63,6 år, medan skulptörernas låg på 67,4.

Greenspan tror att skillnaden beror på att skulptörernas betydligt mer fysiskt krävande arbete med stora stenblock gjort att deras immunförsvar utvecklats bättre. En skulptör använder cirka 2,5 gånger mer energi i sitt arbete än en målare, och det är känt att måttlig motion är bra både för att hålla infektioner borta och även verkar anti­inflammatoriskt.

Skulptören och väggmålaren Michel­angelo lär ha sagt att måleri vid staffliet var ett arbete för kvinnor och latmaskar.

Resultatet stämmer­ också väl överens med en undersökning av personalen på Londons­ tvåvåningsbussar från 1950-talet. Konduktörerna som sprang upp och ner mellan våningarna levde längre och hade färre hjärtproblem än de stillasittande chaufförerna.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter