Bookmark and Share

Varför pastörisering?

Pastörisering innebär ju att man värmer upp mjölk, men vad är det egentligen som händer då?

När man hör ordet pastörisering tänker man på mjölk, men det är även många andra livsmedel som pastöriseras. Juice, vin och öl, till exempel. Anledningen till att man pastöriserar en produkt är att man då tar död på mikroorganismer i den. Dessa kan annars sprida sjukdomar, som till exempel tuberkulos eller salmonella, men även förstöra själva produkten. Samtidigt påverkas inte produktens smak och andra egenskaper i någon högre utsträckning av pastöriseringen. I Sverige måste sedan 1939 alla mejeriprodukter göras på pastöriserad mjölk.

Termen pastörisering brukar användas då temperaturen vid upphettningen är under 100 grader Celsius. Vid dessa temperaturer är det dock inte helt säkert att alla bakteriesporer och organismer dör. Därför medför inte pastöriseringen någon obegränsad hållbarhet för produkten. Förr i tiden surnade mjölken. I och med att pastöriseringen dödar de flesta mjölksyrebakterier är det numera de produktförstörande bakterierna som är orsaken till att mjölken blir dålig. Vill man se till så att alla tillväxande celler och sporer dödas får man istället sterilisera produkten vid temperaturer över kokpunkten.

Pastörisering kan ske såväl innan som efter det att livsmedlet förpackats. Mjölk lågpastöriseras, vilket innebär cirka 72 grader Celsius i 15 sekunder och därefter snabb avkylning. Grädde, fil och yoghurt högpastöriseras i omkring 85 grader. Ju högre temperatur, desto kortare tid behövs.

Beteckningen pastörisering härstammar från den franske kemisten och biologen Louis Pasteur, därav namnet. Han kontaktades 1856 av en lokal affärsman, vars försök att göra alkohol av sockerbetor ofta resulterade i mjölksyra. Pasteur drog av sin forskning slutsatsen att jäsning inte är en kemisk process, utan att jäst är en levande organism. Misslyckandena inträffade då mikroorganismer förorenat jäsningen och gjort den sur. På 1860-talet visade Pasteur hur man kunde förhindra att vinet surnade genom att värma upp det till 57 grader. Därmed var pastöriseringen uppfunnen.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Matsug istället­ för mättnad

Personer som bär på genen FTO riskerar i högre grad än andra att utveckla fetma. Svenska forskare har kommit på varför det kan vara så. I en studie på 985 äldre sågs att en vanlig variant av genen orsakade hormonförändringar vilket gjorde personerna rundare när halterna av det...

10

minuter. Så fort ska det gå att ladda bärbar elektronik om de traditionella grafitanoderna i litiumjonbatterier byts ut till kiselklädda anoder enligt en studie från University of California, Riverside Bourns College of Engineering.

Dyningarna från big bang

första bevisen för gravitationsvågor

För nästan 100 år sedan lanserade Einstein sin allmänna relativitetsteori. Den förutsade många märkliga saker, en del så märkliga att inte ens Einstein själv trodde på dem. Men genom åren har allt bekräftats experimentellt eller genom mätningar. Bara ett fenomen har gäckat fysikerna – gravitations­vågor.
Men nu har de första bevisen för dessa svängningar i rumtiden kommit­. Och till på köpet bekräftar de ytterligare big bang-­teorin.

Vi pratar med Roya Nikjoo

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som vill skydda elförsörjningen med hjälp av blixtnedslag.

5 000 000 000

år ska det nya strontium­atomurverket som National Institute of Standards and Technology (NIST) utvecklat, ticka på utan att sakta sig eller forta sig en endaste sekund.

Vintergatan in och ut

Genom att analysera förhållandet mellan de olika grundämnen som är tyngre än väte och helium i stjärnor på olika ställen i Vintergatan har forskare fått stöd för teorin om att vår galax bildades inifrån och ut. Forskarna bakom studien i Astronomy and Astrophysics fann mer magnesium i...

Högtalare

Hur fungerar en högtalare? Hur kan ljudet bli högre och lägre?

Vem är Tsung Dao Lee?

Fysikern Tsung Dao Lee föddes 1926 i Kina, men flyttade 1946 till USA för att studera. Efter studierna stannade han kvar i USA och arbetade vid universiteten Princeton och Columbia. Tillsammans med kollegan Chen Ning Yang gjorde han bland annat upptäckten att den kvantfysiska egenskapen...

200 000 000 000 000 bit

Nasas rymdsond Mars Reconnaissance Orbiter har under sina tio år i omloppsbana kring Mars sammanlagt skickat tillbaka 200 terabit data till jorden.

Vad är francium?

Francium är ett extremt sällsynt radioaktivt grundämne med det kemiska tecknet Fr och atomnummer 87. Endast franciums mest stabila isotop, med en kort halveringstid på bara cirka 22 minuter, finns i naturen. Francium bildas när aktinium sönderfaller, och vid en given tidpunkt räknar man med...

Dinosauriernas flora

Vilka sorters växter fanns under dinosauriernas tid?

Regenerering av finger

Jag hörde talas om en person som förlorat fingret i någon olycka och sedan med hjälp av sin bror (som var forskare i området) lyckats få fingret att växa ut igen på samma sätt som till exempel ödlor kan. Fingeravtrycket ska också ha regenererats. Kan detta stämma?

Ljus ger ljudpuls

Vi pratar med Erika Svanström

forskare vid Luleå tekniska universitet, som studerar ljudet av ljus.

Hur går experimenten till?– Fotoakustisk mätteknik handlar om hur ljus och ljud interagerar med material man vill studera. Vi sänder laserljus in i tunna filmer där ljusenergi absorberas vilket leder till snabb uppvärmning och utvidgning, vilket ger en ljudpuls. Hur låter ljus?– Beroende...

Mammutföda

Vad åt mammutarna som levde i Skandinavien?

Vem var Arthur Williams?

Den brittiske astronomen Arthur Stanley Williams, som levde mellan 1861 och 1938, var egentligen advokat till yrket, men ägnade sig åt astronomi på fritiden. Trots det gjorde han omfattande observationer av planeten Jupiter, vars molnbälten och zoner han började namnge 1898. Han upptäckte...

Växande istäcke

Är det sant att Antarktis istäcke är större än någonsin?

Vad är odlingszoner?

Odlingszoner är områden där klimat och andra förutsättningar för odling av till exempel frukt, bär och prydnadsväxter, är likartade.

622 000 000 bit

Med hjälp av laserpulser har Nasaprojektet LLCD (Lunar Laser Communication Demonstration) lyckats skicka data till månen med en hastighet på 622 megabit per sekund.

Galaxtyper

Vilka olika sorters galaxer finns det?

Årets Ig Nobelpris

Fullt prisvärt

Skönheten sitter i betraktarens ölglas, heter en studie som belönats med årets Ig Nobelpris, den lite mer humoristiska motsvarigheten till Nobelpriset. Studien som fick psykologipriset undersökte korrelationen mellan alkoholpåverkan och självupplevd attraktion. Och ja, det hängde ihop. Ju...

Sidor