Bookmark and Share

Varför pastörisering?

Pastörisering innebär ju att man värmer upp mjölk, men vad är det egentligen som händer då?

När man hör ordet pastörisering tänker man på mjölk, men det är även många andra livsmedel som pastöriseras. Juice, vin och öl, till exempel. Anledningen till att man pastöriserar en produkt är att man då tar död på mikroorganismer i den. Dessa kan annars sprida sjukdomar, som till exempel tuberkulos eller salmonella, men även förstöra själva produkten. Samtidigt påverkas inte produktens smak och andra egenskaper i någon högre utsträckning av pastöriseringen. I Sverige måste sedan 1939 alla mejeriprodukter göras på pastöriserad mjölk.

Termen pastörisering brukar användas då temperaturen vid upphettningen är under 100 grader Celsius. Vid dessa temperaturer är det dock inte helt säkert att alla bakteriesporer och organismer dör. Därför medför inte pastöriseringen någon obegränsad hållbarhet för produkten. Förr i tiden surnade mjölken. I och med att pastöriseringen dödar de flesta mjölksyrebakterier är det numera de produktförstörande bakterierna som är orsaken till att mjölken blir dålig. Vill man se till så att alla tillväxande celler och sporer dödas får man istället sterilisera produkten vid temperaturer över kokpunkten.

Pastörisering kan ske såväl innan som efter det att livsmedlet förpackats. Mjölk lågpastöriseras, vilket innebär cirka 72 grader Celsius i 15 sekunder och därefter snabb avkylning. Grädde, fil och yoghurt högpastöriseras i omkring 85 grader. Ju högre temperatur, desto kortare tid behövs.

Beteckningen pastörisering härstammar från den franske kemisten och biologen Louis Pasteur, därav namnet. Han kontaktades 1856 av en lokal affärsman, vars försök att göra alkohol av sockerbetor ofta resulterade i mjölksyra. Pasteur drog av sin forskning slutsatsen att jäsning inte är en kemisk process, utan att jäst är en levande organism. Misslyckandena inträffade då mikroorganismer förorenat jäsningen och gjort den sur. På 1860-talet visade Pasteur hur man kunde förhindra att vinet surnade genom att värma upp det till 57 grader. Därmed var pastöriseringen uppfunnen.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Vi pratar med Göran Johansson

Biträdande professor i tillämpad kvantfysik vid Chalmers, där man har lyckats skapa en atom med hörsel.

Lysande fysikpris

Tack vare den blå lysdioden (LED) kan vi numera köpa både energisnåla och effektiva lampor med vitt ljus. Det var i början av 1990-talet som Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, Shuji Nakamura för första gången lyckades skapa det blå ljuset som kom att revolutionera belysningstekniken. För...

Vem var Louis Essen?

Den brittiske fysikern Louis Essen, 1908–1997, som var verksam vid National Physical Laboratory i Teddington i Storbritannien, tog bland annat fram en ny metod som gjorde det möjligt att mäta ljusets hastighet mer exakt än tidigare. Essen är mest känd för att 1955, tillsammans med Jack...

14

Data från Nasa-sonden Messenger visar att planeten Merkurius krympt mer än man tidigare trott och att dess diameter minskat med så mycket som 14 kilometer under de senaste fyra miljarder åren.

Obefintlig smittorisk

Kan man få aids eller hiv från fästingar?

Formseende

Jag undrar om det är sant att de som fått syn, men som inte har kunnat se från födseln, inte kan se skillnad på enkla former som rektanglar, cirklar eller trianglar?

Vakuumfall

Vad är den maximala hastig­heten man kan falla i vakuum?

Hotdetektering i fågelvärlden

Jag undrar om duvor med hjälp av luktsinnet kan upptäcka rovfåglar eller andra fiender? Trots deras goda synfält känns det något riskabelt att enbart förlita sig på synen.

Vem var Poul la Cour?

Den danske uppfinnaren och vindkraftspion­jären Poul la Cour levde mellan 1846 och 1908. Efter att han 1869 avslutat sina studier i meteorologi var la Cour under en tid anställd som vice ordförande för det nyinrättade danska meteorologiska institutet i Köpenhamn. Under större delen av sitt...

Vad är skottvidd?

Skottvidden är den maximala räckvidden för en projektil avfyrad från ett eldvapen.

Oljepumpning

Jag undrar hur en gammal amerikansk oljepump fungerar?

Flygplansmaterial

Vad var de första flygplanen gjorda av?

Planetrotation

Hur vanligt är det att en planet snurrar runt sin egen axel?

Matsug istället­ för mättnad

Personer som bär på genen FTO riskerar i högre grad än andra att utveckla fetma. Svenska forskare har kommit på varför det kan vara så. I en studie på 985 äldre sågs att en vanlig variant av genen orsakade hormonförändringar vilket gjorde personerna rundare när halterna av det...

10

minuter. Så fort ska det gå att ladda bärbar elektronik om de traditionella grafitanoderna i litiumjonbatterier byts ut till kiselklädda anoder enligt en studie från University of California, Riverside Bourns College of Engineering.

Ologisk text

Det sägs att en del fysiker är lite världsfrånvända. Inte då!Ta David McDonagh från University of Leicester i Storbritannien. I en artikel i Journal of Interdisciplinary Science Topics tar han med största allvar in popstjärnan Miley Cyrus och hennes budskap i låten Wrecking Ball: ”Jag...

Kärnkraftverk ska rivas

Det lilla kommersiella Ågestaverket som ligger mitt ute i ett friluftsområde i Farsta, söder om Stockholm, ska rivas. Kärnkraftverket var i drift mellan 1963 och 1974 och producerade fjärrvärme åt invånarna i Farsta, men också 2,6 kilo plutonium som ett led i det svenska...

Pyramidfysik

Hur de gamla egyptierna kunde släpa tunga skulpturer och byggnadsstenar genom ökensanden till platserna för pyramiderna och andra byggnadsverk har länge varit en gåta.Byggnadsmaterialet placerades visserligen på stora träslädar som drogs av horder med arbetare, men att dra tunga saker i...

Vad är en bakteriofag?

Bakteriofager är virus som infekterar bakterier. Bakteriofager skulle kunna användas som ett alternativ till antibiotika­ när det gäller att få bukt med bakterier som utvecklat antibiotikaresistens. Men eftersom de endast angriper enskilda bakterier slår bakteriofager inte ut hela...

Forskarbana

Kan forskare vara läkare på samma gång? Måste man vara ett geni för att bli forskare?

Att läkare ägnar sig åt både sjukvårdsarbete och medicinsk forskning är mycket vanligt.För att bli forskare krävs givetvis viljan och förmågan att utbilda sig inom det ämne man är intresserad av. Att vara duktig på matematik är ofta en fördel, men det krävs absolut inte att man är...

Sidor