Varför skruvar sig en boll?

Hur kommer det sig att ett skruvat fotbollsskott vrider sig åt sidan?Detta fenomen går under beteckningen Magnus-effekten. Namnet har inget med någon fotbollsspelare att göra, utan kommer från den tyske kemisten och fysikern Gustav Magnus som levde 1802-1870.

Magnus-effekten innebär att när en kropp i form av en sfär eller en cylinder roterar i en gas eller vätska och samtidigt rör sig i relation till gasen/vätskan, skapas en kraft som är riktad åt sidan. Om man till exempel skjuter ett skruvat skott skapas runt bollen ett skikt av luft som följer med i dess rotation. Detta luftskikt växelverkar med fartvinden och resultatet blir tryckförändringar.

Låt oss ta ett skott med höger ytter­sida som exempel. Vid ett sådant skott roterar vänstersidan av bollen i samma riktning som bollen rör sig. Luftskiktet på denna sida strömmar åt samma håll och motverkar då fartvinden, som ju strömmar åt motsatt håll sett utifrån bollens synvinkel. På högersidan av bollen rör sig luftskiktet däremot i samma riktning som fartvinden och ökar istället på luftströmmen. Trycket ökar på den sida där hastigheten på luften blir lägre (vänster) och minskar där hastigheten blir högre (höger). Bollen trycks då åt det håll där trycket är lägst och resultatet blir en skruvad bana åt höger.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6 2004

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter