Världens mest sällsynta fågel återupptäckt

1867 upptäcktes fågeln långnäbbad busksångare (Acrocephalus orinus) för första gången. Sedan dess har den observerats levande vid endast tre tillfällen. Fram tills nu.
Sommaren 2008 lyckades en amerikansk ornitolog som då arbetade i nordöstra Afghanistan, spela in sången från en okänd fågelart. Ljudinspelningen hamnade hos den svenska ornitologen Lars Svensson som snart insåg att de var en ornitologisk sensation på spåren.
Förra sommaren, i juni 2009, lyckades tre afghanska ornitologer ta sig till samma område i det krigsdrabbade Afghanistan och fångade in 15 individer av den sällsynta fågelarten. Foton och fjädrar skickades till Lars Svensson och forskaren Urban Olsson som snart kunde konstatera, med hjälp av dna-analyser, att man efter 142 års letande hittat häckningsplatsen för världens kanske mest sällsynta fågel.
Den långnäbbade busksångaren är inte jagad men anses akut hotad då dess häckningsplatser avverkas i jakt på bränsle.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter