Varmt inre

Är det solljuset eller jordens egen dragningskraft som skapar värmen i jorden?

Jordens inre värms framförallt upp av radioaktivt sönderfall. Bild: SPL

Jordens inre värms framförallt upp av radioaktivt sönderfall. Bild: SPL

Värmen i jordens inre, som visat sig kunna vara lika varm eller till och med varmare än solens yta, kommer från flera olika källor. En stor del av värmen i jordens inre är värme som dröjt sig kvar sedan jorden bildades. Den främsta värmekällan är emellertid radioaktivt sönderfall. En studie från 2011 kunde konstatera att omkring hälften av värmen inuti jorden kommer från radioaktivt sönderfall av långlivade radioaktiva isotoper av ämnen som uran, torium och kalium i jordskorpan och manteln. Men ­exakt vad som händer i jordens inre är inte helt utrett.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6 - 2015

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter