Vasa har blivit starkare

Sista bulten byts på Vasa övre batteridäck av skeppstimmermännen Ove Olsen och Robert Jonsson. Ett specialkonstruerat verktyg används för att få bultröret på plats.

 

Alla som äger en träbåt vet att den löpande kräver en hel del underhåll. Detsamma gäller regalskeppet Vasa där målsättningen dessutom är att hon ska finnas kvar till beskådan i tusen år till.

Under de 333 år Vasa låg på Östersjöns botten, efter sin olyckssaliga jungfrufärd 10 augusti 1628, rostade de ursprungliga järnnitarna som höll ihop hennes skrov bort. Vid bärgningen 1961 slogs därför nya järnbultar in där de gamla suttit. Men även de blev med tiden dåliga och åldersstigna. Dessutom riskerade rosten från dem att skada skeppet. Därför inleddes för sju år sedan ett arbete med att byta ut bultarna. Arbetet är nu slutfört och Allt om Vetenskap var med uppe på övre batteridäck då den sista bulten byttes ut av Vasamuseets skeppstimmermän. Totalt har 4 000 bultar ersatts med nya specialkonstruerade och höglegerade i rostfritt stål. De nya bultarna är motståndskraftiga mot korrosion, skonsammare mot skeppet och håller ihop skrovet bättre. Och på köpet har Vasa blivit hela 8 ton lättare!

Nästa stora projekt för att bevara Vasa för eftervärlden kommer att bli att konstruera en ny vagga. Den gamla hon nu står i ger inte rätt stöd åt hennes tunga ekskrov.

 

Överst en av de nya bultarna, utvecklade för att hålla i 150 år, och nedan en av de gamla från 1960-talet. Bild: Vasamuseet/Statens maritima museer.

 

 

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter