Vattenrika världar

Så här kan det med lite tur se ut på någon av Trappistplaneterna. Bild: Nasa/JPL-Caltech/T. Pyle (IPAC)

Så här kan det med lite tur se ut på någon av Trappistplaneterna. Bild: Nasa/JPL-Caltech/T. Pyle (IPAC)

För lite drygt ett år sedan tillkännagavs upptäckten av ett helt planetsystem med sju jordlika planeter, varav flera i den så kallade beboeliga zonen, bara 40 ljusår bort. De går alla i omlopp runt den kalla och ljussvaga stjärnan Trappist-1 vilket ingav stort hopp om att någon eller några av planeterna kan ha flytande vatten på sin yta – och kanske till och med liv.

Idag har vi inga tillräckligt bra teleskop för att kunna ta reda på om det finns utomjordingar i Trappist-1-systemet, men däremot har obser­vationer med flera olika teleskop kunnat avslöja en hel del om de sju planeterna.

Bland annat har deras massa och densitet kunnat bestämmas mer exakt än vid upptäckten. Forskarna har även kunnat få ett hum om atmo­s­fären hos exoplaneterna.

Ingen av dem, utan möjligen Trappist-1g, tycks ha en tät atmosfär av väte. Det tyder på att de inte är gasplaneter utan steniga världar som vårt eget solsystems fyra innersta planeter. Och de tycks även innehålla mycket vatten. Hos vissa av dem kan så mycket som fem procent av massan utgöras av vatten. Det är 250 gånger mer än jordens vattenhalt.

En skalenlig jämförelse mellan de sju planeterna i Trappist-1-systemet och de fyra innersta stenplaneterna i vårt eget solsystem. Bild: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, T. Pyle (IPAC)

En skalenlig jämförelse mellan de sju planeterna i Trappist-1-systemet och de fyra innersta stenplaneterna i vårt eget solsystem. Bild: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, T. Pyle (IPAC)

Atmosfären hos de innersta planeterna Trappist-1b och 1c tros vara tät och ångande. Troligen har de steniga kärnor.

Trappist-1d är lättviktaren i gänget med en massa motsvarande bara ungefär 30 procent av jordens. Hur tät dess atmosfär är, om det finns oceaner eller om det finns is är forskarna inte säkra på.

Mest spännande för den som letar efter liv är Trappist-1e, den fjärde planeten från stjärnan räknat. Den liknar jorden mest när det kommer till storlek, täthet och hur mycket strålning den får från stjärnan. Den är också den stenigaste och vatten kan mycket väl porla eller klucka på dess yta.

1e är något tätare än jorden och har därför sannolikt en tätare järnkärna. En tjock atmosfär, ocean eller isyta har den nödvändigtvis inte.

Planeterna 1f, 1g och 1h befinner sig så långt bort från stjärnan att vattnet på dem, om de har sådant, mycket väl kan vara fruset. Eventuellt har de tunna atmosfärer som kan innehålla tunga molekyler som kolmonoxid.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter