Vattnets kokpunkt?

Jag undrar om man med en vanlig digital termometer och en kastrull med kokande vatten kan avgöra hur högt över havet man befinner sig?

Vatten kokar vid olika temperatur beroende på lufttrycket. På toppen av Mount Everest kokar vatten redan vid 70 grader. Den som av någon anledning vill koka sig ett ägg däruppe, får hålla på rätt länge, troligen ett antal timmar.

Vatten kokar vid olika temperatur beroende på lufttrycket. På toppen av Mount Everest kokar vatten redan vid 70 grader. Den som av någon anledning vill koka sig ett ägg däruppe, får hålla på rätt länge, troligen ett antal timmar.

Att vatten (eller någon annan­ vätska) kokar beror på att det så kallade ångtrycket i vattnet blir större än den omgivande luftens tryck på vattnet. När temperaturen­ i vattnet blir tillräckligt hög kan gasbubblor bildas och vattnet kokar. Normalt är vattnets kokpunkt 100 ºC, men om det yttre lufttrycket är lägre så blir kokpunkten lägre. Detta samband kan åskådliggöras i ett tryck-temperatur­diagram som visar hur kokpunkten varierar­ med trycket.

Lufttrycket minskar med höjden över havet, eftersom mängden luft som utövar trycket ju blir mindre ju högre upp i atmosfären man kommer. En tumregel anger att lufttrycket minskar med cirka 1 hPa (hektopascal; detsamma som millibar) var åttonde meter, men detta stämmer bara någotsånär några hundra meter upp i atmosfären. – Om man mäter temperaturen då vattnet kokar kan man beräkna vid vilket lufttryck det sker, berättar Lennart Wern som är meteorolog­ vid SMHI. Detta görs med hjälp av den så kallade Clausius-Clapeyron-ekvationen. Nästa steg är att översätta lufttrycket till en höjd över havet, vilket­ kan göras med den barometriska höjdformeln. För att kunna göra en grov uppskattning av höjden där vattnet kokar med hjälp av dessa formler behöver du dessutom veta lufttrycket vid havsytans nivå och temperaturen i området mellan havsytan och där vattnet kokar.

I praktiken är alltså den här metoden tämligen osäker, eftersom lufttrycket varierar inte bara med höjden utan även med vädret – vid havsnivå i Sverige mellan cirka 935 (djupt lågtryck) och 1 065 hPa (kraftigt högtryck). En digital höjdmätare för några hundralappar känns som en enklare lösning...

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 - 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter