Växter som äter sprängmedel

Forskare vid University of Washington har under åtta år arbetat med att genmodifiera gräs som kan ta upp hexogen ur marken och omvandla det till ofarliga ämnen. På bilden kontrollerar de sin rödhirs.  Bild: Dennis Wise/University of Washington

Forskare vid University of Washington har under åtta år arbetat med att genmodifiera gräs som kan ta upp hexogen ur marken och omvandla det till ofarliga ämnen. På bilden kontrollerar de sin rödhirs. Bild: Dennis Wise/University of Washington

Sprängämnen är inte bara farliga ur explosiv synpunkt – de är också giftiga. När de blir kvar i marken förgiftas både jorden och grundvatten. Nu har ett amerikanskt och ett svensk-brittiskt forskarteam på varsina håll lyckats genmanipulera olika växter för att oskadliggöra ett par av de vanligaste explosiva föroreningarna.

Vid Stockholms universitet har forskarna använt sig av backtrav och tillsammans med kollegor vid University of York i Storbritannien har de fört in en gen från bananflugor. Just denna gen kodar för ett enzym som oskadliggör trotyl effektivare än några andra kända enzymer.

Svenska forskare har upptäckt att backtrav laddad med banan­fluggener kan oskadliggöra trotyl. Bild: Liz Rylott

Svenska forskare har upptäckt att backtrav laddad med banan­fluggener kan oskadliggöra trotyl. Bild: Liz Rylott

Trotyl finns spritt överallt i världen, både på platser där strider förekommit och i anslutning till industrier. Det är giftigt för både djur och växter och bryts ned mycket långsamt.

University of Washington har lagt krutet på att förgöra ett annat sprängämne: hexogen, som använts flitigt sedan andra världskriget och som löses upp i vatten betydligt lättare än trotyl, vilket gör att det lätt kan hamna i grundvatten. Hexogen är också giftigt, och den som utsätts för stora doser kan drabbas av skador på inre organ och eventuellt cancer. Många militärbaser är därför i stort behov av sanering som med dagens metoder är mycket dyr.

Washingtonforskarnas lösning är att plantera in gener från hexogen­ätande bakterier i rödhirs och ett gräs ur vensläktet. På två veckor lyckades växterna omvandla hexogenet till ofarliga ämnen i ett labbförsök. Gräs är ypperliga kandidater för att rensa militärbaser. De växer snabbt, är tåliga och växer upp igen efter en brand. Nu väntar forskarna på tillstånd från det amerikanska jordbruksverket för att få testa sina nya sprängämnesslukande växter på just en militärbas.

Fakta: 
Trotyl och hexogen
Trotyl i fast och smält form. Bild: Daniel Grohmann

Trotyl i fast och smält form. Bild: Daniel Grohmann

Trotyl, även kallat TNT eller trinitrotoluen, framställs genom att toluen nitreras med svavel- och saltpetersyra i flera olika steg. Första gången det framställdes var 1863 och från början användes det som ett gult färgämne. Från och med första världskriget har det flitigt använts i vapen, men det är också vanligt inom industri och gruvdrift. Energin som frigörs när ett kilo trotyl exploderar motsvarar 4,184 megajoule. Det är tillräckligt för att mer eller mindre utplåna en bil.

Hexogen, även känt som RDX och cyclonit, är ett högexplosivt ämne som främst används av militären. Det framställs genom nitrering av hexametylentetramin. Ämnet togs fram 1899 i Tyskland i medicinska syften. Dess explosiva effekter upptäcktes inte förrän 1920. Under andra världskriget fick det stor användning och blandades inte sällan med trotyl. Hexogen är 1,5 gånger kraftfullare som sprängämne än trotyl.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter